இந்தவாரச் சிந்தனை

'பரிசில் புலமை' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Nov 18, 2020 02:00 pm

சின்னஞ் சிறு குஞ்சு, அதன் புன்சிரிப்பைப் பறித்துவிடும் பெறுபேற்றின் வெளிவருகை. 'சித்தி பெறவில்லை நீ' எனும் வார்த்தையில் கீறுண்டு வடிகிறது குருதி. வெட்டுப் புள்ளியில் காயமுற்று தலைகவிழும், அக்குஞ்சு தொட்டுத் தடவ விரலொன்றில்லை அதை. தாயின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'யாவர் மாணவர்?' பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Nov 11, 2020 01:37 pm

கடந்த வார உகரத்தில் இடப்பெற்ற 'யாவர் ஆசிரியர்?' பதிவைப் பார்த்து ஒருசில நண்பர்கள் 'ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டுமென்றுதான் எல்லோரும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'யாவர் ஆசிரியர்? தமிழிலக்கணம் காட்டும் ஆசிரியத் தகைமைகள்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Nov 04, 2020 02:03 pm

பல்கலைக்கழக வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகிவிட்டன. பல்கலைக்கழகத்துக்குத் தெரிவாகி விட்டிருக்கின்ற மாணவர் பலரதும் சமூகவலைத்தளங்களைக் காண நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, அனைவரும் தமது ஆசிரியப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கவிஞர் பார்வையில் கலைமகள்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ.பிரசாந்தன்-

Oct 22, 2020 07:15 am

'கணேச ஜனனி துர்க்காரூபவ் ராதாரூபவ் லஸ்மிரூபவ் சரஸ்வதிரூபவ் சாவித்திரி' என்பது தேவி பாகவதம். மூலப் பராசக்தியிலிருந்து உதித்த ஐந்து சக்திகளையே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அது, நன்றாகவே நடக்கும்' - இரண்டு கவிதைகள் - பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Oct 14, 2020 10:39 am

வசந்தத்தின் மீள் வருகை வசந்தத்தின் மீள் வருகை, கட்டியக்காரரால்  எதிர்வு கூறப்படவில்லை. முன்னுணர்த்தும் குயில்கள்  கூடிலிகளாய் அலைய நேர்ந்ததில்,  அவற்றின் கீதம் இருப்பிடம் செய்யப் போய்விட்டது. எங்கள் அரசியல் போல் இல்லை, கிளைகள்  எதுவுமில்லாது செய்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

"விருதுக்காகப் பாடும் இன்றைய புலவர்கள்" -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Oct 07, 2020 12:11 pm

மொழியைக் கருவியாகக் கொண்டு வரும் பல்வேறு வெளிப்பாடுகளுள் ஒன்றான கவிதை, பிற கலை வெளிப்பாடுகள் அனைவற்றையும் விட உயர்வானது.    வாசகர்கள் பலரையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்