இந்தவாரச் சிந்தனை

'நாடகம் வேண்டி நம்மொழி கிடந்தது' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 23, 2020 01:13 pm

அண்மையில் அரச நாடக விழாவும், விருது வழங்கும் வைபவமும் பிரமாண்டமாக நடைபெற்று நிறைந்திருக்கிறது. இது, கடந்த மார்ச் மாதமளவில் நடந்திருக்க வேண்டியது. …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாரதியிடம் பயில்வோம்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 16, 2020 11:17 am

மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு நூற்றாண்டு தொடங்கியிருக்கிறது. அவரை, நினைப்பதற்கு இது, ஒரு காரணமாகவிருக்கும். அவர் தொடர்ந்து நினைக்கப்பட வேண்டிய ஆளுமை என்பதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"சாண் ஏற முழம் சறுக்கும் ஜனநாயகம்" -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 10, 2020 02:16 pm

19 போய் 20 வந்தது 'டும்...டும்...டும்' எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது போலவே 20 ஆவது சீர்திருத்தம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கமும் எல்லோரும் எதிர்வு கூறியபடியே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'தமிழ்மொழிக் கல்வி - இன்றும் இனியும்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 03, 2020 11:55 am

பாடசாலைகள் கட்டடங்களால் வளர்ந்துள்ளன. பாடநூல்கள் அச்சாக்கப் புதுமையால் அழகு பெற்றுள்ளன. தொழில்நுட்ப வசதிகள் என்றுமில்லாத அளவில் அதிகரித்துள்ளன. கல்வியை மாணவர்களுக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இலங்கையில் கல்வி மறுசீரமைப்பு 2023இல்...?' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Aug 26, 2020 03:08 pm

கல்வி மறுசீரமைப்புக்கான பணிகள் முனைப்புடன் வேகமெடுத்துள்ளன. அடுத்த 2023இல் புதிய கல்வி யுகத்தில் நுழைவதற்கான செயற்பாடுகளில் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு …

மேலும் படிப்பதற்கு

கூரையேறிக் கோழி பிடித்தல் - பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Aug 19, 2020 11:02 am

   பெருமழைக்குப் பிந்திய அமைதி இருக்கும், தேர்தலுக்குப் பின்பு என்றால் அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது. குறிப்பாக, தேர்தலில் போட்டியிட்டு, பெற்ற தோல்வியில் அல்லது அடைந்த தோல்வியில் உள்ளது …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்