கவிதை முற்றம்

பண்பான தமிழர் இனம் உதவவேண்டும்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 02, 2020 09:30 pm

  அவுஸ்திரேலிய மண்ணில் நிகழும் காட்டுத் தீ அனர்த்தத்திற்காய் எமது சேய்க் கழகமான அவுஸ்திரேலியக் கம்பன்கழகம் நிகழ்த்த இருக்கின்ற 'அமிர்த வருஷினி' நிகழ்வு …

மேலும் படிப்பதற்கு

கழகமதைத் தன் வீடாய் நினைந்து போற்றும் கண்ணியனும் விண்சேர்ந்தான்! -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Oct 19, 2019 04:59 am

  உலகமெலாம் நம் இசையின் புகழை நாட்டி ஓயாது உழைத்த மகன் விண்ணைச் சேர்ந்தான் கழகமதைத் தன் வீடாய் நினைந்து போற்றும் கண்ணியனும் விண்சேரக் கலங்கிப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அமுதவிழாச் செய்திதனை அறிந்தேன் வாழி!' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Oct 06, 2019 04:16 am

  உயர் தமிழின் குறியீடாய் யாழ்ப்பாணத்தில் ஓங்கு புகழ் தன்னோடு உயர்ந்து நிற்கும் அயர்வறியாப் பெருங் கல்விமானே உந்தன் அமுதவிழாச் செய்திதனை அறிந்தேன் வாழி! வியனுலகில் மென்மேலும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"மாமனிதன் புகழ் நிறுத்தி விண்ணைச் சேர்ந்தான்" -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Sep 25, 2019 04:39 am

    (எமது உறவாய் நின்ற புதுவைக் கம்பன்கழகத் தலைவர் 'கம்பகாவலர்' ந.கோவிந்தசாமி முதலியார் அவர்கள் விண்ணைச் சேர்ந்த செய்தி கேட்டு இலங்கைக் கம்பன்கழகத்தினர் வாடி …

மேலும் படிப்பதற்கு

தேர் அழகா? கந்தனவன் திரு அழகா? -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 28, 2019 06:30 pm

  மாம்பழத்துப் போட்டியிலே மயிலிலேறி மாண்பாக முருகனவன் வீதி சுற்ற தாம் வளர்த்த அறிவதனால் வழியைக் கண்டு தாய் தந்தை தனைச்சுற்றி கணேசன் தானும் வீம்புடனே பழம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பொன்னான வேல் வடிவாய் முருகன் நிற்பான்!' -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 25, 2019 05:58 am

  உளம் மகிழ நல்லூரான் கொடியும் ஏற உற்சவத்தின் பெருமைதனை எண்ணி எண்ணி நிலமகளும் வானவரும் மகிழ்ந்து நிற்பர் நேசமுடை நெஞ்சரெலாம் தொழுது நிற்பர் தளமதனின் அமைப்பெல்லாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்