கேள்வி பதில்

தூண்டில் - 18ஆவது வார கேள்வி பதில்கள்

Oct 25, 2015 01:35 am

இந்தவார தூண்டிலில் அக்டோபர் 03 முதல் அக்டோபர் 25 வரை தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள் வெளிவருகின்றன. ஆலய உற்சவம், …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 17ஆவது வார கேள்வி பதில்கள் (செப்டெம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 03 வரை)

Oct 03, 2015 12:41 am

இந்தவார (செப்டெம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 03 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 16ஆவது வார கேள்வி பதில்கள் (செப்டெம்பர் 19 முதல் செப்டெம்பர் 26 வரை)

Sep 25, 2015 08:42 pm

இந்தவார (செப்டெம்பர் 19 முதல் செப்டெம்பர் 26 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், அரசியல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 15ஆவது வார கேள்வி பதில்கள் (செப்டெம்பர் 12 முதல் செப்டெம்பர் 19 வரை)

Sep 19, 2015 10:03 am

இந்தவார (செப்டெம்பர் 12 முதல் செப்டெம்பர் 19 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், அரசியல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 14ஆவது வார கேள்வி பதில்கள் (செப்டெம்பர் 05 முதல் செப்டெம்பர் 12 வரை)

Sep 14, 2015 10:20 am

இந்தவார (செப்டெம்பர் 05 முதல் செப்டெம்பர் 12 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், அரசியல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 13 கேள்வி பதில்கள் (ஆகஸ்டு 28 முதல் செப்டெம்பர் 05 வரை)

Sep 09, 2015 08:23 am

இந்தவார (ஆகஸ்டு 28 முதல் செப்டெம்பர் 05 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், அரசியல் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்