சிந்தனைக்களம்

'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்': பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Apr 29, 2020 12:23 pm

27.04.20அன்று உகரத்தில் வெளியிடப்பட்ட 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்' எனும் கட்டுரையின் மூன்றாம் பாகம் இன்று(29.04.20), இங்கே, உங்களுக்காக... 🚩🚩🚩🚩 இன்றைய அரச நிர்வாகங்களில், அமைச்சர்களைப் பேணும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்': பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Apr 28, 2020 11:15 am

27.04.20அன்று உகரத்தில் வெளியிடப்பட்ட 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்' எனும் கட்டுரையின் இரண்டாம் பாகம் இன்று(28.04.20), இங்கே, உங்களுக்காக... எல்லா உயிர்களுக்குமாக இறைவன் படைத்த இவ் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்': பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Apr 27, 2020 10:19 am

உலகம் முழுவதும் அதிர்ந்து கிடக்கிறது. அவ் அதிர்வுக்குக் காரணம் ஒரு சிறு கிருமி என்பதுதான் வேடிக்கை. அறிவாலும் செல்வத்தாலும் திமிரெடுத்து, உயர் அறிவின் வெளிப்பாடான …

மேலும் படிப்பதற்கு

இவ்வாண்டுப் புதுவருட வழிபாட்டை இயற்றுவது எப்படி? -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 11, 2020 09:07 am

உலகம் உவக்க, தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறக்க இருக்கிறது. உலகில் ஏற்பட்டிருக்கும் இக்கட்டான சூழ்நிலையை மனங்கொண்டு வழமைபோலல்லாது இவ்வாண்டு புத்தாண்டை அமைதியாக …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஐந்துபேர் அறிவு' :பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 23, 2020 01:13 am

உங்களில் பலர் இக் கட்டுரைத் தலைப்பைக் கண்டதும், நான் ஏதோ சமயவிடயம் பற்றி எழுதப் போவதாய் நினைத்திருப்பீர்கள். பெரியபுராணத்தில் தெய்வச் சேக்கிழார், சுந்தரரின் வரலாற்றை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நல்லதோர் வீணை செய்து' : பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 14, 2020 06:42 am

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) ஏன் அண்ணை அங்க தேவாரம் பாடினனீங்கள், அவர்களுக்குப் பிடிக்காதெல்லோ?' நான் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்