சர்ச்சைக்களம்

புருஷோத்தமனுக்கு கம்பவாரிதி எழுதும் அறமடல் நாளை...

Apr 19, 2019 03:21 am

புதிய நிர்வாகம் பொறுப்பேற்றத்தின் பின்னர் உகரத்தின் முதல் ஆக்கம் நாளை வெளிவருகிறது...! யாழ் கம்பன் விழா முடிந்ததன் தொடர்ச்சியாய் வலம்புரி பத்திரிகையில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

மங்கள இசையிலுமா மாற்றம்? | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 26, 2017 09:02 am

    உய்யாமலே போய்விடப்போகிறதா நம் ஈழத்தமிழினம்? பதிலில்லா இக்கேள்வியை நினைந்து பதறுகிறேன்! இற்றைக்கு ஐம்பதாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த, நம்மவர் வாழ்வைப் பார்த்துவிட்டதால், இன்று எம் இனத்தில் விரவிவரும், பொய்ம்மைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 31 | ''கல்யாண வயது ? ''

Jun 16, 2016 07:58 am

உ   உங்களிடம் ஒரு கேள்வி? பண்டைத்தமிழர்கள் ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் வகுத்திருந்த, திருமண வயது என்ன? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். என்ன? பதில் தெரியாமல் விழிக்கிறீர்கள் போல? தமிழர் தமிழர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 27 | " கிளாக்கர் புத்தி "

May 10, 2016 05:36 am

  அந்த வீட்டின் வரவேற்பறையில், கை நிறையச் சாதகக் கட்டுகளுடன் அமர்ந்திருக்கிறார், கலியாணப் புறோக்கர் கந்தப்பு. பரீட்சைத்தாள் காணும் மாணவனின் பரபரப்புடன், அவர் முன்னால் சுந்தரமூர்த்தியார் அமர்ந்திருக்கிறார். “பிள்ளைக்குச் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்