சர்ச்சைக்களம்

இந்துக்கோயில்களில் மிருகபலி ?

Apr 22, 2016 07:58 am

உ   உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். அரசியல்களத்தில் இதென்ன சமயக்கட்டுரை என்று, காரணம் இருக்கிறது. அண்மைக்காலமாக இம் மிருகபலி விடயம் அரசியல் ஆக்கப்பட்டு வருவதாலும், விபரமற்ற பலபேர் இவ்விடயம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

‘வலம்புரி’ புருஷோத்தமனுக்கு கம்பவாரிதியின் நிறைவுப் பதில் !

Jan 12, 2016 07:56 am

உ   அன்பு நண்ப! வணக்கம். தமிழ்நாடு சேலத்தில் நடைபெற்ற மார்கழிப் பெருவிழாவில், மகாபாரதத் தொடர் விரிவுரையாற்றிவிட்டு, நேற்றுத்தான் நாடு திரும்பினேன். அதனால் மீண்டும் தாங்கள் எனக்கு எழுதிய பதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

மீண்டும் கம்பவாரிதிக்கு வலம்புரியின் பதில் | பகுதி 5 (முற்றும்)

Jan 08, 2016 06:58 am

  கடந்த இருவாரங்களுக்கு முன்பு, தமிழ் மக்கள் பேரவையின் தோற்றமும், அதுதொடர்பாக வடக்குமாகாண முதலமைச்சர் மீதான ஐயங்களையும் கருவாகக்கொண்டு கம்பவாரிதி இலங்கை …

மேலும் படிப்பதற்கு

மீண்டும் கம்பவாரிதிக்கு வலம்புரியின் பதில் | பகுதி 4

Jan 07, 2016 03:30 pm

  கடந்த இருவாரங்களுக்கு முன்பு, தமிழ் மக்கள் பேரவையின் தோற்றமும், அதுதொடர்பாக வடக்குமாகாண முதலமைச்சர் மீதான ஐயங்களையும் கருவாகக்கொண்டு கம்பவாரிதி இலங்கை …

மேலும் படிப்பதற்கு

மீண்டும் கம்பவாரிதிக்கு வலம்புரியின் பதில் | பகுதி 3

Jan 06, 2016 09:29 am

  கடந்த இருவாரங்களுக்கு முன்பு, தமிழ் மக்கள் பேரவையின் தோற்றமும், அதுதொடர்பாக வடக்குமாகாண முதலமைச்சர் மீதான ஐயங்களையும் கருவாகக்கொண்டு கம்பவாரிதி இலங்கை …

மேலும் படிப்பதற்கு

மீண்டும் கம்பவாரிதிக்கு வலம்புரியின் பதில் | பகுதி 2

Jan 05, 2016 02:03 am

  கடந்த இருவாரங்களுக்கு முன்பு, தமிழ் மக்கள் பேரவையின் தோற்றமும், அதுதொடர்பாக வடக்குமாகாண முதலமைச்சர் மீதான ஐயங்களையும் கருவாகக்கொண்டு கம்பவாரிதி இலங்கை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்