அதிர்வுகள்

அதிர்வுகள் 22 | “கிராமம்”

Jan 25, 2016 07:29 am

  ‘உலகமயமாக்கல்’. இது இன்று அனைவர் வாயிலும் அதிகமாய்ப் புரளும் தொடராகிவிட்டது. எரிமலை வெடிப்பு, சுனாமி, ஒலிம்பிக் என, உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் நடக்கும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 21 | பேர் வேண்டேன்!

Jan 12, 2016 06:31 am

  உலகத்தோடு முரண்படுபவனை, அறிவில்லாதவன் என்கிறார் வள்ளுவர். எனக்கு அவருடனேயே முரண்பாடு! அவர் எதை நினைத்துச் சொன்னாரோ? தெரியவில்லை. ஆனால் நிச்சயமாய் ஒன்று தெரியும். உலகம் நினைப்பதெல்லாம் சரியல்ல. உலகத்தோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 20 | “பெரியமாமி”

Dec 01, 2015 07:51 am

  உங்களுக்கு இவ்வார அதிர்வில், எனது உறவினர் ஒருவரைப் பற்றிச் சொல்லப்போகிறேன். அப்படி என்ன? அவர் அவ்வளவு முக்கியமானவரா? பெரிய அறிவாளியா? சமூகத்தொண்டரா? சமய அறிஞரா? பெரும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 19 | கந்தையா அப்பு !

Nov 18, 2015 09:15 am

  உட்கார்ந்து எழுதத் தொடங்கினால், மனம் கிராம வாழ்க்கையையே சுற்றிச்சுற்றி வருகிறது. நகரத்தின் செயற்கையைக் கண்டு சலித்ததாலோ என்னவோ, கிராமத்தின் இயற்கையில் அன்று பதிந்த மனம், இன்றும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 18 | பலவீன ஈர்ப்பு !

Nov 12, 2015 06:11 am

  உலகின் மாறுபட்ட இயல்பே, நம்வாழ்வைச் சுவைப்படுத்துகின்றது. நல்லவன், கெட்டவன்; அறிவாளி, அறிவிலி; வீரன், கோழை; பணக்காரன், ஏழை; அழகன், அசிங்கன் என, உலகு வேறுபட்டுக் கிடப்பதால் தோன்றும் முரண்பாடுகள், வாழ்வைச் சுவைப்படுத்துவது …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 17 | “நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து”

Nov 04, 2015 04:54 am

  உற்சாகமாய் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. நாவுக்கரசர் குருபூசைத்தினம் அது. அதற்காக அந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேடையில் நாவுக்கரசர்பற்றி ஒரு பண்டிதர் உருக்கமாய்ப் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்