அருட்கலசம்

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பாகம் 2: 'சந்தனநங்கை':பகுதி 4-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 25, 2020 12:13 pm

உள்ளத்தில்  ஆர்வத்தோடு தலைவருக்காய்க் காத்திருந்த, நங்கையர்கள் இருவரும் கதவு தட்டப்படும் ஓசை கேட்டு, அடியாரை வரவேற்கும் ஆர்வத்தோடு ஓடிச்சென்று கதவைத் திறக்கின்றனர். அவர்கள் முகத்தில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பகுதி 3: 'சந்தனநங்கை' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 17, 2020 09:27 pm

உள்ளம் உருகி நின்ற சந்தனநங்கையின் எண்ணங்களை, இல்லக் கதவம் தட்டும் ஓசை கலைத்தது. ஐயன் இவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்பிவிட்டாரா? ஆச்சரியத்துடன் சமையல் கூடத்திலிருந்தபடி எட்டிப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பகுதி 2: 'சந்தனநங்கை' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 11, 2020 01:04 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் சுழன்று தன் தலையில் விழுந்தாற்போல் உணர்ந்து, வருந்தினாள் சந்தனநங்கை. விடிகாலையில் வந்த கனவின் பாதிப்பிலிருந்து, இப்போதும் அவளால் மீண்டு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பகுதி 2: 'சந்தனநங்கை' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 04, 2020 01:11 pm

உலகம் சுழன்று தன் தலையில் விழுந்தாற்போல் உணர்ந்து, வருந்தினாள் சந்தனநங்கை. விடிகாலையில் வந்த கனவின் பாதிப்பிலிருந்து, இப்போதும் அவளால் மீண்டு வரமுடியவில்லை. 'சிவசிவா' கனவா அது?  இப்போது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' தொடர்பற்றிச் சில வார்த்தைகள்...-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 27, 2020 12:27 pm

உங்களுடன் ஒரு நிமிடம் பேசவேண்டியிருக்கிறது. சென்ற வெள்ளி அன்று உகரம் வெளியிட்ட எனது ஆக்கமான, 'கமலவதி' எனும் புனைவு ஆக்கத்தினைக் கண்டு, பலரும் குழப்பமுற்றதாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கமலவதி': பகுதி 01-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 13, 2020 01:25 pm

உலகம் உறங்கிக் கிடந்தது. அரண்மனையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த பட்டத்தரசி கமலவதி, திடீரெனக் கண் விழித்தாள். அடிவயிற்றில் யாரோ எட்டி உதைந்தாற்போல ஓர் அதிர்வு. அது …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்