இந்தவாரச் சிந்தனை

'கவிஞர் பார்வையில் கலைமகள்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ.பிரசாந்தன்-

Oct 22, 2020 07:15 am

'கணேச ஜனனி துர்க்காரூபவ் ராதாரூபவ் லஸ்மிரூபவ் சரஸ்வதிரூபவ் சாவித்திரி' என்பது தேவி பாகவதம். மூலப் பராசக்தியிலிருந்து உதித்த ஐந்து சக்திகளையே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அது, நன்றாகவே நடக்கும்' - இரண்டு கவிதைகள் - பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Oct 14, 2020 10:39 am

வசந்தத்தின் மீள் வருகை வசந்தத்தின் மீள் வருகை, கட்டியக்காரரால்  எதிர்வு கூறப்படவில்லை. முன்னுணர்த்தும் குயில்கள்  கூடிலிகளாய் அலைய நேர்ந்ததில்,  அவற்றின் கீதம் இருப்பிடம் செய்யப் போய்விட்டது. எங்கள் அரசியல் போல் இல்லை, கிளைகள்  எதுவுமில்லாது செய்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

"விருதுக்காகப் பாடும் இன்றைய புலவர்கள்" -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Oct 07, 2020 12:11 pm

மொழியைக் கருவியாகக் கொண்டு வரும் பல்வேறு வெளிப்பாடுகளுள் ஒன்றான கவிதை, பிற கலை வெளிப்பாடுகள் அனைவற்றையும் விட உயர்வானது.    வாசகர்கள் பலரையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நாடகம் வேண்டி நம்மொழி கிடந்தது' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 23, 2020 01:13 pm

அண்மையில் அரச நாடக விழாவும், விருது வழங்கும் வைபவமும் பிரமாண்டமாக நடைபெற்று நிறைந்திருக்கிறது. இது, கடந்த மார்ச் மாதமளவில் நடந்திருக்க வேண்டியது. …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாரதியிடம் பயில்வோம்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 16, 2020 11:17 am

மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு நூற்றாண்டு தொடங்கியிருக்கிறது. அவரை, நினைப்பதற்கு இது, ஒரு காரணமாகவிருக்கும். அவர் தொடர்ந்து நினைக்கப்பட வேண்டிய ஆளுமை என்பதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"சாண் ஏற முழம் சறுக்கும் ஜனநாயகம்" -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 10, 2020 02:16 pm

19 போய் 20 வந்தது 'டும்...டும்...டும்' எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது போலவே 20 ஆவது சீர்திருத்தம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கமும் எல்லோரும் எதிர்வு கூறியபடியே …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்