கேள்வி பதில்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 36: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 26, 2021 01:43 pm

கேள்வி 01:- அனுராதபுரச் சிறைச்சாலைப் பிரச்சனைபற்றி ஆராய ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் ஒருவரின் தலைமையில் விசாரணைக்குழு அமைத்திருக்கிறார்களாமே? பதில்:- கைப் புண்ணுக்குக் கண்ணாடி தேடும் வேலை. …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 35: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 19, 2021 12:28 pm

கேள்வி 01:- சிறைச்சாலைக்குள் மதுபோதையிற் சென்று தமிழ் அரசியற்கைதிகளைத் துப்பாக்கி காட்டி மிரட்டிய அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்தையின் இராஜினாமா பற்றி? பதில்:- ஒரு இனத்தை …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 34: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 14, 2021 12:42 pm

கேள்வி 01:- உமக்குக் கரி நாக்கையா! சென்ற முறை வந்த கேள்வி பதிலில் தமிழ்க் கட்சிகள் ஒன்று சேருமா? என்று ஐயம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்த் துறையா? 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 11, 2021 08:04 am

கேள்வி:- முன்பொருமுறை யாழ் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்த் துறைபற்றிக் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு 'பாவம் தமிழ்!' எனப் பதில் அளித்து அவர்களோடு பிரச்சனைப் பட்டீர்கள். இப்போது …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 33: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 11, 2021 08:00 am

கேள்வி 01:- முன்பொருமுறை யாழ் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்த் துறைபற்றிக் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு 'பாவம் தமிழ்!' எனப் பதில் அளித்து அவர்களோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 32: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 29, 2021 08:58 am

கேள்வி 01:- ஒரு நல்ல குடும்பப் பெண்ணை எதைவைத்து இனங்காணலாம்? பதில்:- அவளது கணவன் நல்லவனாய் வாழ்வதை வைத்து இனங்காணலாம்.  ஒரு நல்ல குடும்பப் பெண்ணால் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்