கவிதை முற்றம்

காலம் அது மாற, கருத்ததுவும் மாறிடுமாம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 23, 2021 02:33 pm

2018 உள்ளே வாராதே! உறுமித்தான் கடுகடுப்பாய்  வள்ளென்று பாய்ந்திட்டார் வாத்தியார் - வல்லவனும் பள்ளிக்கு வாராமல் நின்றதனால் பலர் அறிய எள்ளித்தான் தண்டித்தார் இகழ்ந்து. கையில் 'செல்' …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நாவரசர்' இறையடியில் அமைதி கொண்டார் -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 12, 2021 02:30 pm

அண்மையில் மறைந்த மூத்த தமிழறிஞர் 'நாவுக்கரசர்' பேராசிரியர் சோ.சத்தியசீலன் அவர்களுக்கு அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகம் தனது அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது. உளமெல்லாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நின்றவனே காத்திடுவான் நினையும்!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 10, 2021 01:27 pm

உருத்திரனார் தன் வஞ்சம் உளமதனில்  பெருகிடவே அருகிருந்த பொன்னரையே அண்டித்தான் - வெறுப்பேற்ற ஏன்காணும் நீரும் அவ்விழவெடுத்த தடுப்பூசி தான் போட்டுவிட்டீரோ தடுக்க. எவ் ஊசிதனைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நிலைத்திடுமோ மெஞ்ஞானம் நினை!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 03, 2021 08:03 am

உலகம் வெறுத்துப் பின் உற்றவரைத் தான் துறந்து விலகித்தான் வாழ்விருந்து விண்ணடைய - உளம் அடக்கி கண்மூடித் தவமிருந்த கற்றோனும் அசைய மனம்  பெண்தேடி …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஒப்பற்ற பெருந்தொண்டன் உயர்ந்து வாழ்க!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 28, 2021 02:27 am

உலகமெலாம் பெரும் புகழைத் தேடிக் கொண்ட உத்தமர்க்கு மணிவிழவாம் வயதால் மூத்தும் நிலமதனில் ஒருபொழுதும் நில்லாதென்றும் நேசத்தால் தொண்டியற்றும் நெடிய அன்பன் தளமதனில் கதியிழந்து வாழும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

இரங்கற்பா எத்தனைதான் எழுதுவோமோ? -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 12, 2021 08:14 am

12.05.21அன்று அமரராகிய முனைவர் ரெங்கராஜன் அவர்களுக்கான இரங்கற்பா!    உலகமெல்லாம் இருண்டேதான் போயிற்றம்மா! உயிர் அன்பன் பிரிவதனைக் கேட்டதாலே உளமதனில் தமிழாலே என்னைச் சார்ந்த  ஒப்பற்ற நேசனையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்