இந்தவாரச் சிந்தனை

"வாய்ச் சொல்லும் செயல் வீரமும்" - பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Dec 09, 2020 01:38 pm

இது இளைஞர்களின் வாரமோ என்று நினைக்கத்தோன்றுகிறது. சமூக வலைத்தளங்களில் எல்லாம் அரசியல் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை சார் இளவல்களின் ஆற்றல்கள்தாம் காணொளிகளாக உள்ளன.  அரசியலும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நாவலரும் பேர்சிவலும்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Dec 02, 2020 12:47 pm

ஆறுமுக நாவலரின் நினைவுநாள் டிசம்பர் 5. ஆண்டுதோறும் அவர் நினைக்கப்படுகிறார். அவரை நினைக்கின்ற தேவை இன்னும் இல்லாமல் போய்விடவில்லை.  அவர் தேசிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஞாபக வரிகள்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Nov 25, 2020 03:46 pm

சொரூபன்! வீழ்ந்தபோதும் நீ வீரன், அதற்குப் பின்னான மாற்றங்களில், இன்று அப்படிச் சொல்லல் ஆகாதாம். கார்த்திகைக் கண்ணீர் குற்றமென்கிறது நீதிமன்று. தடை கடந்து உரத்துச் சப்தமிட்டுச் சொல்ல, வீரன் இல்லை, நான் நினைப்போல். இன்று கண்டேன், …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பரிசில் புலமை' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Nov 18, 2020 02:00 pm

சின்னஞ் சிறு குஞ்சு, அதன் புன்சிரிப்பைப் பறித்துவிடும் பெறுபேற்றின் வெளிவருகை. 'சித்தி பெறவில்லை நீ' எனும் வார்த்தையில் கீறுண்டு வடிகிறது குருதி. வெட்டுப் புள்ளியில் காயமுற்று தலைகவிழும், அக்குஞ்சு தொட்டுத் தடவ விரலொன்றில்லை அதை. தாயின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'யாவர் மாணவர்?' பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Nov 11, 2020 01:37 pm

கடந்த வார உகரத்தில் இடப்பெற்ற 'யாவர் ஆசிரியர்?' பதிவைப் பார்த்து ஒருசில நண்பர்கள் 'ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டுமென்றுதான் எல்லோரும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'யாவர் ஆசிரியர்? தமிழிலக்கணம் காட்டும் ஆசிரியத் தகைமைகள்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Nov 04, 2020 02:03 pm

பல்கலைக்கழக வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகிவிட்டன. பல்கலைக்கழகத்துக்குத் தெரிவாகி விட்டிருக்கின்ற மாணவர் பலரதும் சமூகவலைத்தளங்களைக் காண நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, அனைவரும் தமது ஆசிரியப் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்