சிந்தனைக்களம்

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 18, 2020 04:07 am

  (சென்றவாரம்) மற்றவர்கள் அவனுக்குக் கிடைத்த பெருமை கண்டு வியந்துநிற்க, அவன் மனமோ அப்பெருங் கூட்டத்தில் தன்குருவைத் தேடியது.  அறிஞர்களால் மதுரை நிரம்பிக்கிடந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 11, 2020 05:15 am

(சென்றவாரம்) வினாடி நேரத்தில் அவனுக்கு ஐயனாரைப் பிடித்துப்போக, அன்றுதொட்டு ஐயனார் அவன் உறவானார்.  பாடசாலைநேரம் தவிர்த்து, நாளெல்லாம் பைத்தியக்காரனாய் அங்கேயே படுத்துக்கிடந்தான். …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 05, 2020 01:34 am

உயர்வுப்பாதையின் உன்னதப்பேறு குரு வாய்த்தலும், குரு வாழ்த்துதலுமேயாம். இது அவன் வாழ்வனுபவ வார்த்தைகள். 'குரு சாட்ஸாத் பரப்பிரம்மா' எனும் பிரயோகம், எத்துணை அனுபவம் மிக்கவன் வாயிலிருந்து …

மேலும் படிப்பதற்கு

நுண்மாண் நுழைபுலத்தரிசனம்: பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 29, 2019 06:11 am

  (சென்றவாரம்) அடுத்தடுத்த மாதங்களில் பரீட்சை முடிவுகள் பத்திரிகைகளில் வெளியாகியிருக்கின்றன. எங்கள் ஐயாவும் சித்தியடைந்த செய்தி பத்திரிகையில் வந்திருக்கிறது. இனி குருநாதரின் முகத்தில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கிரகண கால வழிபாடு பற்றிய எனது கருத்தும் - பதில்களும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 26, 2019 04:10 am

  'கிரகண கால வழிபாடுபற்றிய எனது கருத்தும் - பதில்களும்' 🌞கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்🌞 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 உலகின் உயர்வுக்காய், கிரகண காலத்தில் வழிபாடு செய்வது பற்றி, நான் எழுதிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கிரகண காலத்தில் ஆலயங்களைப் பூட்டுவது தவறு!' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 24, 2019 03:46 pm

  உலகம் உய்ய உதித்தது நம் சைவசமயம். இறைநிலையுற்ற ஞானியரால் நமது சமயத்தின், வழிபாட்டு முறைகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே வரையறுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன. நமது சைவத்தின் பிரமாண நூலாகிய …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்