சிந்தனைக்களம்

"ஆறுமுகம் ஆன பொருள்"-பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Sep 22, 2019 02:34 pm

  (சென்ற வாரம்) ஓரளவு வித்துவானை உணர்ந்திருப்பீர்கள். அவரது அறிவுவடிவம் உங்கள் அகம் புகுந்திருக்கும.; அறிவு அன்பாய்ப் பரிணமிக்க, சிலவேளைகளில் குழந்தையாகவும் குதூகலிப்பார். …

மேலும் படிப்பதற்கு

"ஆறுமுகம் ஆன பொருள்" -2: -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Sep 15, 2019 06:19 am

  உயர்தர வகுப்பு முதலாம் ஆண்டில் நான் படித்தபோது, எனக்கும் வித்துவான் ஆறுமுகத்திற்குமான சந்திப்பு, ஒரு சண்டையில் தொடங்கியது. முப்பது ஆண்டுகள் ஸ்கந்தவரோதயாக் கல்லூரியில் கற்பித்துவிட்டு, அப்போதுதான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"ஆறுமுகம் ஆன பொருள்" -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Sep 08, 2019 05:31 am

  ஓர் வெற்று இளைஞனை அறிஞன் போல் ஆக்கி அற்புதம் செய்த பெரியோர்கள் சிலர் எனக்கு ஆசிரியர்களாய் வாய்த்தனர். அவர்களிடம் அறிவை …

மேலும் படிப்பதற்கு

செய்தியும்.. சிந்தனையும் .. 06 | “இடைக்கண் முறிந்தார் பலர்…” | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 14, 2017 02:07 am

  செய்தி "அருளினியனின் ‘கேரள டயரீஸ்’ நூல் வெளியீட்டுக்கு யாழ். இந்துவிலும் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்திலும் தடை." -இணையம் 09.09. 2017 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ சிந்தனை: கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

செய்தியும்.. சிந்தனையும் .. 05 | வள்ளுவத்தராசில் நம் தலைவர்கள்?| கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 30, 2017 10:27 am

  செய்தி  தினக்குரல் 2017 ஆகஸ்ட் 26  சனிக்கிழமை அமைச்சர் குணசீலனுக்கு எதிராக விரைவில் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை கட்சிக்கட்டுப்பாட்டை மீறியதாக ரெலோ விசனம். தினக்குரல் 2017 ஆகஸ்ட …

மேலும் படிப்பதற்கு

செய்தியும்.. சிந்தனையும் .. 04 | 'அர்த்தநாரீ அரசு' | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 23, 2017 04:21 am

    செய்தி தினக்குரல் 2017 ஆகஸ்ட் 22 செவ்வாய்க்கிழமை அமைச்சர் விஜேதாச விவகாரம் - இறுதித் தீரமானம் பிரதமரின் கரங்களில் ஆளும் தரப்பினரின் குறிப்பாக ஐக்கிய …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்