அரசியல்களம்

சிறுமைச் சாதனைகள் -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 07, 2018 03:38 am

  உலகம் உண்மைக்குச் சார்பாய் எப்போதும் இருக்கவேண்டும். உள்ளத்தின் விருப்பு வெறுப்புக்களைத் தவிர்த்து, உண்மை வயப்பட்டு எல்லோரும் இயங்கின், அதனால் சமூகம் உயர்வடையும். சமூக விடயத்தில் நாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

கவலையுடன் ஒரு கடிதம்.. -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 30, 2018 05:22 am

உ   கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்,  எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்கட்கு, பேரன்புடையீர்! வணக்கம். நலம் வேண்டிப் பிரார்த்திக்கிறேன். நாட்டின் நடப்புச் சூழ்நிலையில், தங்களினதும் கூட்டமைப்பினதும் பாரிய பங்களிப்பினை ரசித்துவருகிறேன். ஒற்றுமையின் பலத்தை …

மேலும் படிப்பதற்கு

"நித்தம் நித்தம் மாறுகின்றதெத்தனையோ?" -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்

Nov 21, 2018 11:29 pm

  உலகின் பார்வைமுழுவதும் சில நாட்களாய் இலங்கையின் மீதுதான். காரணம், நிகழ்ந்திருக்கும் பாராளுமன்றக் குழப்பங்கள். பாராளுமன்றம் கூடப்போகிறது என்றும், யார் உண்மைப்பிரதமர்? யார் பொய்ப்பிரதமர் என்ற …

மேலும் படிப்பதற்கு

எங்கள் கேள்விக்குப் பதில் ஏதையா ? பகுதி-2 கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 16, 2018 02:55 am

  உலகம் அதிரும் வண்ணம், இலங்கையின் அரசியற்களம் சூடுபிடித்துக்கொண்டேயிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் 'சர்க்கார்" ஏற்படுத்திய பரபரப்பைவிட, நம்நாட்டின் 'சர்க்கார்" ஏற்படுத்தும் பரபரப்பு அதிகமாய் இருக்கிறது. நாளுக்குநாள் அரங்கேறும் புதிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

எங்கள் கேள்விக்குப் பதில் ஏதையா ? பகுதி-1 கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 09, 2018 04:55 am

    உலகம் உலகமாய் இருக்கக் காரணமாய் இருப்பவர்கள் உயர்ந்தோரே. அதனாற்றான் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே என்றனர் நம் சங்கச் சான்றோர். அந்த அடிப்படையிலேயே, அரசியலாளர்க்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

இலங்கையில் வடக்கிலும் தெற்கிலும் நிலவுகிற அரசியல் குளறுபடிகள் தொடர்பாக தன்னுடைய கருத்துகளை ஆதவன் தொலைக்காட்சி "நிலைவரம்" நிகழ்ச்சியூடாக பகிர்ந்திருக்கிறார் கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ் அவர்கள்.

Nov 04, 2018 07:50 am

இலங்கையில் வடக்கிலும் தெற்கிலும் நிலவுகிற அரசியல் குளறுபடிகள் தொடர்பாக தன்னுடைய கருத்துகளை ஆதவன் தொலைக்காட்சி "நிலைவரம்" நிகழ்ச்சியூடாக பகிர்ந்திருக்கிறார் கம்பவாரிதி இ. …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்