அருட்கலசம்

ஆண்டவனின் அம்மை- பகுதி 6: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 22, 2019 03:23 am

  (சென்ற வாரம்) தன் உள்ளத்து உணர்ச்சியைக் கள்ளத்தால் மறைத்த பரமதத்தன், அன்னைக்காய்ச் சிவனார் செய்த திருவருளை, தன் முன்னைத் தவப்பயன் என்று …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை: பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 15, 2019 03:08 am

  உள்ளம் உவக்கிறது. கட்டுரைகளை எழுதுவதன் பயன், அதை வாசித்துக் கருத்துரைப்போரின் எழுத்துக்களில்த்தான் கிட்டுகிறது. கடந்த வாரம் அன்பர் செல்லசாமி அவர்கள், காரைக்காலம்மையின் புராணப்பாடல் ஒன்றில், சேக்கிழார் பொதித்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

"கணக்கும் கடவுளும்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 08, 2019 04:53 am

  உலகம் இன்று நாத்திக மயமாகிக் கிடக்கிறது. இறை நம்பிக்கையற்றார் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் பெருகிவருகின்றது. இறை என்று ஒரு பொருள் இல்லை என்பதே …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை- பகுதி 4: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 31, 2019 11:46 pm

  (சென்றவாரம்) மூப்பின் தளர்வாலும், முடுகிய பசியாலும் அயர்ந்திருந்த திருத்தொண்டர், அன்னையிட்ட மாங்கனி அமுதினால் அயர்வு நீங்க மகிழ்ந்து போயினர். அடியார் சென்றபின். …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை: பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 18, 2019 03:38 am

  (சென்றவாரம்) மண ஓலை செலவிட்டு மண முரசு முழக்கி, இனம் கூடி வாழ்த்த, மெல்லடியும், மென்னகையும் கொண்ட மயில் போன்ற புனிதவதிக்கு, …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை: பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 18, 2019 03:38 am

  (சென்றவாரம்) விதி விளையாடிய ஒரு நாள். பரமதத்தனைப் பார்க்க வந்த பண்பாளர் சிலர், மாங்கனிகள் இரண்டை மகிழ்வாய் அவனுக்குக் கொடுத்தனர். கனிகளை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்