அருட்கலசம்

கல்லாய் மனிதராய்! -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Sep 01, 2019 02:49 am

    உலக உயிர்களை உய்விக்கப் பிறந்தவர் நம் மணிவாசகர், வான் கலந்த வாசகர் தம் பாடல்கள். தேன் கலந்த சுவை கொண்டவை. ஊன் கலந்து உயிர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"அறமும் ஆண்டவனும்" -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Aug 23, 2019 07:38 am

  உலகு இறைவனின் படைப்பு. அவ்வுலகின் இயக்கமே இயற்கையாம். இயற்கையுள் காணப்படும் ஒழுங்கே அறம் எனப்படும். அந்தரத்தில் இயங்கும் இவ்வுலகின் நிலைத்தல் தன்மை, யாராலும் உறுதிப்படுத்த முடியாதவொன்று. ஆயிரமாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"வாழ்வு மிகுத்து வரும்!" - கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Aug 16, 2019 03:30 pm

  உலகின் வினையகற்றி ஆள்பவர் நம் விநாயகர். நம் சைவத்தில் கணபதி வணக்கமே முதல் வணக்கமாம். எக்காரியம் செய்யப்புகுவாரும், விநாயகரை வணங்கியே, தம் வினைகளை ஆரம்பிக்கவேண்டுமென்பது சைவமரபு. முப்புரம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நந்தி' -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 09, 2019 04:38 am

    உலகை என்றும் உய்விப்பது நம் சைவசமயம். ஸ்தாபகர் இல்லாத பெருமை இதற்குரியது. காலம் கடந்து நிற்கும் சைவத்தின் வீரியமே, அதன் உண்மைத் தன்மைக்காம் சான்று. காலாகாலமாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"அப்பாலும் அடிசார்ந்தார்" -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Aug 02, 2019 02:09 pm

  உலகை உய்விக்கவே சமயங்கள் தோன்றின. ஆன்ம முதிர்ச்சி எய்திய ஞானியரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட, உயர் சமயங்கள் பல, பின்நாளில் அவற்றைப் பின்பற்றியோரால் மாசுண்டன. பற்று அறுக்க உரைக்கப்பட்ட …

மேலும் படிப்பதற்கு

திருவெம்பாவை கவிதை உரை, பகுதி 10: "ஏதவன் ஊர்? ஏதவன் பேர்?" -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Jul 19, 2019 07:14 am

  மங்கையர்கள் தம் பயணம் மகிழ்வோடு தொடர்கிறது, காலங்கடந்திருக்கும் கண்ணுதலான் பெருமைதனை, முன்னே உரைத்தவர்கள் மூண்டிருந்த அன்பதனால், இடமதையும் கடந்த சிவன் ஏற்றமதை உரைக்கின்றார். ❤❤❤❤❤ பெண்ணொருத்தி பாட்டாலே …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்