அருட்கலசம்

திருவெம்பாவை கவிதை உரை, பகுதி 3: "தித்திக்கப் பேசுவாய்” -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

May 31, 2019 05:39 am

    மூன்றாம் பெண்வீட்டு முற்றமதில் நங்கையரும், தோழியவள் பெயர் சொல்லி துலங்க அழைக்கின்றார். திறக்காத கதவம், அத்திருவுடைய பெண்ணாளும், உறக்கத்துள் ஆழ்ந்திட்டாள் எனும் உண்மை உரைக்கிறது. பரமன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

திருவெம்பாவை கவிதை உரை, பகுதி 2: "சீசி இவையும் சிலவோ?” -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

May 24, 2019 08:51 am

  உறங்கிக் கிடந்தவள் உடன்வர மகிழ்ந்துமே, அடுத்த இல்லினை அடைந்தனர் மங்கையர். சிவன் பெயர் சொல்லாச் சீவர்தம் மனம்போல, இருண்டு கிடக்கிறது அவ் ஏந்திழையாள் தனதில்லும். தூங்கிக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

திருவெம்பாவை கவிதை உரை, பகுதி 1: "ஆதியும் அந்தமும்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 17, 2019 07:04 am

  உலகெலாம் தெய்வீகம் ஓங்கி உயர்ந்ததனால்  நிலமெலாம் இறையருள் நிறைந்தேதான் நிற்கின்ற  மாண்புள்ள மார்கழியின் மகத்தான ஓர் காலை ஆணவமாய் விரிந்திருந்த இருள் அகல அப்பொழுதில்  உதயம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பெருங்கருணைப் பேராறு !

Aug 29, 2016 06:58 am

உ   உலகு இறைவனின் கருணை வெளிப்பாடு. உயிர்கள் தம் வினைநீங்கி உய்யும் பொருட்டு, தனு, கரண, புவன போகங்களை, மாயையினின்றும் உபகரிக்கின்றான் இறைவன். அவற்றுள் புவனமாகிய உலகே …

மேலும் படிப்பதற்கு

நாம் சைவர்களா? இந்துக்களா?

Apr 28, 2016 08:33 am

உ   உலகம் விந்தையானதாய் மாறியிருக்கிறது. உயிர்ப்பிறவிகளில் உயர்பிறவிகள் என்று சொல்லப்படுபவர்களான மனிதர்கள், தம் ஆணவ முனைப்பால் ஆயிரமான சர்ச்சைகளைக் கிளப்பி, உலகத்தைச் சர்ச்சைகளின் களஞ்சியமாய் ஆக்கி …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் | பகுதி 6 | கிரகணங்களின் போது ஆலயங்களைப் பூட்ட வேண்டுமா?

Apr 12, 2016 04:56 am

உ   உங்களுடன் எப்பவோ பகிர்ந்து கொள்வதாய்ச் சொன்ன விடயத்தை, இப்பொழுதுதான் பகிரமுடிகிறது. அதற்காக என்னை மன்னியுங்கள். நமது சமயத்தின் இன்றைய சர்ச்சைக்குரிய விடயங்களில், கிரகணங்களின் போது ஆலயங்களைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்