அருட்கலசம்

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 08 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 25, 2021 09:44 pm

உள்ளம் சோர்ந்து போகிறது சுந்தரருக்கு, அரண்மனையிலிருந்து தன்னை வரவேற்க வந்த கூட்டத்தில், கலிக்காமரைக் காணாததால் மீண்டும் சுந்தரர் மனதில் கலக்கம். கலிக்காமர் தன்னை வரவேற்க …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 07 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 19, 2021 04:28 pm

உளம் பதைக்க நின்றுகொண்டிருக்கிறார் சுந்தரர். கலிக்காமரின் அரண்மனை வாசலுக்குத் தான் வந்து இவ்வளவு நேரமாகியும்,  அரண்மனையின் உள்ளிருந்து தன்னை அழைக்க யாரும் வராதது,  அவர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 06 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 12, 2021 02:04 pm

உறவெல்லாம் கதறி நிற்க, தன் கண்ணீரை நிதானமாய்த் துடைத்துக் கொண்டு, பேசத் தொடங்குகிறாள் சிவனருட்செல்வி. 'யாரும் அஞ்சாதீர்கள்! உடனடியாக உங்கள் கவலையை விடுங்கள். எங்கள் ஐயன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 05 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 05, 2021 12:20 pm

உலகம், மானக்கஞ்சாறனாரின் பக்தி நிலை கண்டு வியந்து நிற்கிறது. மகளின் அறுத்தெடுத்த கூந்தலைக் கையில் எடுத்துக் கொண்டு, வந்த சிவனடியாரைத் தேடுகிறார் மானக்கஞ்சாறனார். எங்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 04 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 26, 2021 12:35 pm

உதிரம் முழுவதும் வற்றினாற் போலாயிற்று சிவனருட்செல்விக்கு. மாப்பிள்ளை கலிக்காமர் குழுவினர் அண்மித்து விட்டதாய் வந்த செய்தியால், மகிழ்ந்திருந்த அவளின் எண்ணத்தில் முனிவரின் வேண்டுகோள், இடியாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 03 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 19, 2021 01:51 pm

உற்றாரும் உறவினரும் மகிழ்ச்சியோடு உலாவி நின்றார்கள். மாப்பிள்ளை வரும் நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது. அதனால் ஏற்பட்ட பரபரப்பில் திருமணப் பந்தல் சுழன்று கொண்டிருந்தது. தோழியர்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்