அருட்கலசம்

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 02 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 12, 2021 09:48 am

உதிரம் ஏறிய கண்களோடு கொதித்து நின்ற கலிக்காமரை நோக்கி, அப்பெரியவர் கனிந்த குரலில் பேசத் தொடங்குகிறார். 'அப்பனே! அப்படி என்னதான் செய்துவிட்டார் அந்தச் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிவனருட்செல்வி': பகுதி 01 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 05, 2021 01:19 pm

உலகம் சுழலுமாற்போல் தோன்ற, சிவனருட்செல்வி கலங்கி நின்றாள். வாழ்க்கையில் எந்தப் பெண்ணுக்கும் வரக்கூடாத நிலை அவளுக்கு. தன் காதல்க் கணவன் வாளால் வயிறு கிழிக்கப்பட்டு, இரத்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பாகம் 2: 'சந்தனநங்கை':பகுதி 8-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 23, 2021 12:57 am

உளம் அதிர நின்ற பரஞ்சோதியார் முன், பேசத் தொடங்குகிறார் சிவனடியார். 'வேறொன்றும் இல்லை. நான் தனித்திருந்து உண்பதில்லை. வேறு சிவனடியாரோடு சேர்ந்து உண்பதுதான் எனது வழக்கம். எனவே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பாகம் 2: 'சந்தனநங்கை':பகுதி 7-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 15, 2021 12:33 pm

உள்ளத்தைக் கல்லாக்கிக் கொண்டு, தொடர்ந்து பேசுகிறார் திருவெண்காட்டு நங்கை. 'நங்காய் நீ மயங்கிக் கிடந்த வேளையில், சீராளனின்  உடல் பகுதிகளையெல்லாம் கறி சமைத்துவிட்டேன். அதோ பார் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பாகம் 2: 'சந்தனநங்கை':பகுதி 6-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 08, 2021 03:24 pm

உள்ளம் கொதித்தது சந்தனநங்கைக்கு. 'என்னது? அடியாரின் இந்த மூட நிபந்தனைகளுக்கு ஐயன் உடன்பட்டாரா? ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு பிள்ளையாய் இருக்கும், ஐந்து வயது ஆண்மகவை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே' :பாகம் 2: 'சந்தனநங்கை':பகுதி 5-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 01, 2021 02:24 pm

உள்ளே சென்று குழந்தையை நீராட்டி, வெண்காட்டு நங்கை வருகிறார். தெய்வ அழகு கொண்ட குழந்தை, குளித்து வந்ததனால் மேலும் அழகுறக் காட்சி தருகிறான். பிள்ளையை அழைத்து …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்