நூல்கள்

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 5 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Feb 20, 2017 06:06 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்களில் சிலருக்குக் கோபம் அதிகரிப்பதை, கட்டுரை பற்றி வரும் கருத்துப்பதிவுகள் தெளிவாய் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. வர்ணாச்சிரம தர்மத்தையும் அந்தணர்களையும் அவர்களின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 4 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Feb 09, 2017 07:27 pm

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயர்ந்தோர்களால் வகுக்கப்பட்ட வர்ணாச்சிரமதர்மத்தின், அடிப்படையை உங்களுக்குச் சொல்லப்போகிறேன். அதற்கு முன் நீங்கள் எனக்கு ஓர் உதவி செய்யவேண்டும். வர்ணாச்சிரம தர்மம் சரி …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 3 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Feb 03, 2017 06:22 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்களை மூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. ஆனால் உங்களுக்குச் சந்தோஷம் இல்லையென்பது உங்கள் முகத்திலேயே தெரிகிறது. ஆனாலும் வெள்ளிக்கிழமையானதும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 2 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Jan 27, 2017 06:15 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்கள் கோபம் இந்த ஒருவார இடைவெளியில் சற்றுக் குறைந்திருக்கும். போன அத்தியாயத்தில் புரட்சியாளர்களாகிய உங்களை, கோபப்படுத்தியதற்காக என்னை மன்னியுங்கள். நமது அறிவு …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 1 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Jan 20, 2017 06:37 am

    உள்ளத்தில் தயக்கத்துடன், மீண்டும் பேனாவைத் தொடுகிறேன். என்னவோ தெரியவில்லை. நான் பேனாவைத்தொடும்போதெல்லாம், ஏதோ ஒரு துர்த்தேவதை, என்எழுத்து சர்ச்சைக்கு ஆளாகவேண்டுமென, சபித்துவிடுகிறது. எப்போ இந்த மாடுவிழும்? எப்படி இதற்கு குறிசுடலாம்? எனக்காத்திருக்கும் சிலபேர், என்எழுத்தைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 18 | மறக்க முடியுமா?

Jan 04, 2017 05:16 am

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ காரைக்குடிக் கம்பன் விழா இரண்டாவது பயணம் 04.04.1982 காரைக்குடியில் 1982 ஏப்ரல் மாதத்தில் 04 முதல் 07 வரை நடைபெற்ற,  கம்பன் விழாவிலும், நானும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்