நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 47 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 07, 2021 12:51 pm

   ஐந்தாவது காரைநகர்க் கம்பன்விழா 21.01.1994 நாட்டுச்சூழலால் சிலகாலம் விழாக்காணமுடியாத, காரைநகர்க் கம்பன் கழகம், இடம்பெயர்ந்த நிலையில்  நல்லூர் இளங்கலைஞர் மண்டபத்தில், கண்ட விழா இது.  1994 …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 46 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 31, 2020 11:14 am

   பிரசாந்தனின் கல்வி பட்டபாடு கம்பன் கழகத்துடன் இணைந்தவர்களில் பிரசாந்தன்தான், அதனால் அதிகபயனும், அதிக நஷ்டமும் பட்டான். கனடா, லண்டன், சீசல்ஸ், அவுஸ்திரேலியா, சுவிஸ்லாந்து, மலேசியா …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 45 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 24, 2020 12:06 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      ச. மணிமாறன் இவன் 1993 இல் கழகத்தில் இணைந்தவன். பிரசாந்தனுடன் யாழ் இந்துவில் கற்றவன். பேச்சு, கவிதை, இசை, நாடகம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 44 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 17, 2020 09:06 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    கவிஞர் நாவண்ணனின் தியாகம்  இக்காலத்தில் சிலரின் தூண்டுதலால், விடுதலைப்புலிகள் இயக்கம் கழக நிகழ்ச்சிகளைப் பகிஷ்கரித்தது.  புதுவை கூட இவ்விழா நிகழ்ச்சிகளில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 43 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 10, 2020 01:07 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    மகர யாழ் விருது இலக்கியம் மண்ணோடு கலக்காமல், வெறும் கற்பனா உலகத்தில் மட்டும்  நின்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக, இவ்விழாவில் சமுதாய நன்முயற்சிகளையும்  ஊக்கப்படுத்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 42 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 04, 2020 12:24 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    ஆறுமுகம் சிற்பாலயம் சிம்மாசனம் அன்பளிப்பு  (24.03.1993) கம்பன்கழகம் மறக்கமுடியாத மனிதர்களில், திருநெல்வேலி ஆறுமுகம் சிற்பாலய அதிபர் சீவரத்தினம் அவர்களும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்