கேள்வி பதில்

தூண்டில் - 22 ஆவது வார கேள்வி பதில்கள்

Nov 24, 2015 09:45 am

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் இருபத்திரண்டாவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 21 ஆவது வார கேள்வி பதில்கள்

Nov 15, 2015 07:09 am

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் இருபத்தோராவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 20 ஆவது வார கேள்வி பதில்கள் (சுமந்திரன்,முதலமைச்சர்,கூட்டமைப்பு)

Nov 09, 2015 06:28 am

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் இருபதாவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 19 ஆவது வார கேள்வி பதில்கள்

Oct 30, 2015 08:19 am

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் பத்தொன்பதாவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 18ஆவது வார கேள்வி பதில்கள்

Oct 25, 2015 01:35 am

இந்தவார தூண்டிலில் அக்டோபர் 03 முதல் அக்டோபர் 25 வரை தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள் வெளிவருகின்றன. ஆலய உற்சவம், …

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 17ஆவது வார கேள்வி பதில்கள் (செப்டெம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 03 வரை)

Oct 03, 2015 12:41 am

இந்தவார (செப்டெம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 03 வரை, 2015) தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம் நீங்களும் கலை, இலக்கியம், சமூகம், …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்