கேள்வி பதில்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 06: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 28, 2021 01:15 pm

கேள்வி 01:- தமிழ்நாட்டு விஜயத்தின்போது ஈழத்தமிழர்கள்பற்றி மோடி பேசியதைக் கேட்டீர்களா? அதுபற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? பதில்:- தனக்குத் தேவை வரும்போதெல்லாம் இலங்கைத் தமிழர்களின் இன்னல்பற்றிப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 05: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 21, 2021 12:12 am

கேள்வி 01:- நம் ஆட்சியாளர்களுக்கிடையில் வெட்டுக்குத்துத் தொடங்கிவிட்டாற்போல் தெரிகிறதே. அதுபற்றி உங்கள் கருத்து? பதில்:- ஏறிய ஏணியை எட்டி உதைக்க நினைக்கிறார்கள்.  அறம் கூற்றாகத் தொடங்கியிருக்கிறது …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 04: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 14, 2021 12:32 pm

கேள்வி 01:- மார்ச் மாதத்தில் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் சபையில் என்ன நடக்கப்போகிறது?   பதில்:- ஆட்சியாளர்களின் பதற்றத்தைப் பார்த்தால்  வழக்கமாய் நடப்பதுதான் இம்முறையும் நடக்கும் என்று  உறுதியாய்ச …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 03: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 07, 2021 05:51 am

கேள்வி 01:- இல்லறத்திற்கும் துறவறத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?  பதில்:- ஒன்று பற்று வைப்பது! மற்றது பற்றைத் துறப்பது! ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட இவ்விரு நிலைகளையும் தொடர்புபடுத்தி,  அறமாய் வகுத்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 02:- 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 31, 2021 06:16 am

கேள்வி 01:- மறைந்த 'மல்லிகை' ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா பற்றி ஓரே வார்த்தையில் சொல்லுங்கள்? பதில்:- கனிமரத்தோப்பு உலகநாதரின் ஒத்தூதல்:  இலக்கிய ஆலமரம் என்கிறார் போல. ❆❆❆❆❆❆  ❆❆❆❆❆❆  …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! - 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 25, 2021 06:48 am

கேள்வி 01:- எங்கே தேர்தலுக்குப் பிறகு வாரிதியாரின் 'தலைக்கறுப்பைக்' காணமுடியவில்லை........ஆட்சியாளர்களுக்கு அஞ்சிவிட்டாரா? அல்லது மூக்குடைபட்ட கவலையா? பதில்:- நானாவது அஞ்சுவதாவது. கொள்கைக்காக விட்டுக்கொடாமல் நின்றுபிடித்தவனாக்கும். மூக்குடைபட்டது எனக்கல்ல, …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்