கவிதை முற்றம்

வாருங்கள் சேருங்கள் தேருங்கள் - ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Jun 09, 2019 08:11 am

களம்;: வரணி கதாமாந்தர்: அடியவர், அம்பிகை அடியவர்: பேர்புகழ் ஒன்றும் வேண்டிய தில்லைப் பெருமகளே! ஓர்குவைப் பொன்பொருள் உன்னிடம் நாமென்றுங் கேட்டதிலை பார் வியக்கின்ற பதவியோ வீடோ …

மேலும் படிப்பதற்கு

மறதி இனிது - வ.வடிவழகையன்

Jun 09, 2019 07:54 am

  மறதியொரு நோயென்று மருந்தெடுக்க முயல்வோரே மறதியொரு பிணியன்று மறதியொரு பிழையன்று மறதியொரு கறையன்று மறதியொரு குறையன்று மறதியொரு வரமாகும் மறதியது இனிதாகும். நடந்ததையே நினைந்திருக்க நாளும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பின்னைப் புதுமை -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 01, 2019 05:58 pm

    மதச்சண்டை💧 கடவுள்களைக்  காக்கப் புறப்படும் மனிதர்களின் மடமைச்  செயற்பாடு.     கற்பு💧 தாவும் மனம்  தளர்ந்த அறிவு  கொதிக்கும் உடல்  குமுறும் உணர்வு  எல்லைகள் தாண்ட ஏங்கும் நெஞ்சம்  தடுக்கும் மனமதில்.   பிராந்திய வல்லரசு💧  எந்நேரமும்    தான் இரையாகலாம் என்பது …

மேலும் படிப்பதற்கு

நான், இனி நாத்திகன் -ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

May 26, 2019 04:47 am

  கருணைகொண்ட அக்கடவுள் பேரிலா கரத்தில் ஆயுதம் தாங்கிக் கொள்வது? சிறுவர்மீதுதாம் மோதிக் கொல்வது?  சிறந்த உடல்களைச் சிதறச் செய்வது?  அருவருத்திடும் இழிய செயல்களை அப்பன் ஆனவன் எப்படி …

மேலும் படிப்பதற்கு

தொல்லை தரும் காதல் துணி -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

May 19, 2019 02:19 am

  உள்ளம் குளிரும் உயிர் துள்ளி மேல் எழும்பும் கள்ளமிலா நெஞ்சில் கரவு வரும் - வெள்ளமென அன்பு பெருகி அகம் நிறைக்கும் அஃதெல்லாம் கண் …

மேலும் படிப்பதற்கு

காலம் மாற்றிய கணக்குகள் -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

May 18, 2019 09:36 am

  கற்பு பதின்மூன்றில் விரிந்த அப்பருவமலர். திகட்டத்திகட்ட, தினம் தினமும் தேன் துளிர்த்து, மகரந்தச்சேர்க்கைக்காய் மயங்கிற்று. தேன் குடிக்க வண்டழைக்க, அப்பருவமலருக்குப் பல தடைகள். பதினெட்டைத் தாண்டு என அரசதடை, இருபத்திநான்கு என கல்வியதன் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்