கவிதை முற்றம்

இலங்கை 04/21 - ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

May 12, 2019 06:35 pm

  உள்ளூர்ப் போட்டி முடிந்த மைதானத்தில்        உலகப் போட்டி தொடங்கிவிட்டதா? கிள்ளுக் கீரையா எங்க ளுயிர்கள்       கேட்பதற்கிங்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

முதுசம் - ச.முகுந்தன்

May 12, 2019 08:27 am

  காரை பெயர்ந்தும் கம்பீரம் குறையாத ஓர்வீடு, முப்பாட்டன் வியர்வையிலே சுவறி வேய்ந்த பெருங்கூரை மாரியம்புகள் தைத்து மரத்த அதன் மார்பில் வீரவடுக்கள்!! கம்பன் பவணந்தி கச்சியப்பரென்று பலர் வந்தமர்ந்து சென்ற திண்ணை..... கடந்தால் திருமாடம் விட்டத்தில் அன்ன ஊஞ்சல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

புதியன புகுதல்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 10, 2019 06:23 am

    🔺ஆணாதிக்கம்🔺 குத்தும் மீசையால் குமுறும் உதடுகள். பற்றும்வலிய கரத்தில் பதைபதைக்கும் மென்முலைகள். ஆண்பாரம் தாங்கிய அடிவயிறு.         🔺விபச்சாரி🔺 கடப்பாறையால் பிளவுண்டு    கணப்பொழுதில் கதியிழந்த, சிலையாக விரும்பி  சிற்றுளி தேடிய கருங்கல்.   🔺நாத்திகன்🔺  கண்மூடி …

மேலும் படிப்பதற்கு

அன்பைக் கணக்கிட்டு அறம் ஆற்றும் நேரமிது! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 07, 2019 07:24 am

  உள்ளங்கள் சிதைந்துவிழ ஒப்பற்ற தேசமதில், வெள்ளம் போல் மீண்டுமிடர் வீணர்களால் சேர்ந்ததுவாம். போரால் சிதைவுற்றுப் பொலிவிழந்த தேசமதில், மீளத்தான் உயிர் வந்து மின்னுகிற வேளையிலே, நாலாபுறம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

முன்னாள் வழிப்போக்கனின் உடன்போக்கு - ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

May 05, 2019 11:59 pm

  உள்ளங்கள் சிதைந்துவிழ ஒப்பற்ற தேசமதில், வெள்ளம் போல் மீண்டுமிடர் வீணர்களால் சேர்ந்ததுவாம். போரால் சிதைவுற்றுப் பொலிவிழந்த தேசமதில், மீளத்தான் உயிர் வந்து மின்னுகிற வேளையிலே, நாலாபுறம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மே' ய்க்கு(ம்) கவிதை - அ.வாசுதேவா

May 05, 2019 11:59 pm

    பார் உயரப் பாடுபடு வோர்கள் பணமுதலைப் பெரியர்களின் வேர்கள் தார் தொடுத்துத் தக்கபடி சூட்டுதற்கு எவருமில்லை ஊர் பவனி கொள்ளும் நூறு கார்கள்   சம்பளத்தைக் கூட்டித்தரக்  கேட்டார் சாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்