'இவருக்கோ எமது வாக்கு?' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

லகமெலாம் அதிர்வுகொள உண்மை வேண்டி
உய்வதற்கு வழிதேடி தமிழர்வாட
இலங்கை யதன் பாராளுமன்று தன்னின்
எழுச்சியுறும் தேர்தலதும் வந்ததாலே
நலம் சிதைய அணி பிரிந்து பதவி வேண்டி
நம்தலைவர் தமக்குள்ளே பகைத்து நின்றார் 
குலம் அழிக்க வந்தவர்போல் ஒருவர் வீட்டின்
கூரையதைப் பிய்த்தேதான் இழிவு செய்தார்.
 
நீதியதன் பதியெனவே நின்ற ஏந்தல்
நீசர்களின் கைப்பொம்மையான பின்னர்
பாதிமதி நீறணிந்த சிவனைப் போல
பகல்வேஷம் போட்டேதான் வெளியில் வந்து
சேதிபல பொய்யோடு சேர்த்துச் சொல்லி
சிறப்பான இனம் சிதைக்க முன்னே வந்தார்
ஆதியிலே மண்ணுக்காய் உயிரை நீத்த
அற்புதரைத் தம் உறவாய்ப் பேசி நின்றார்
 
மாகாண சபையதனில் மண்ணைக் கௌவி
மாண்புகளைத் தொலைத்திட்ட மதியில் வேந்தர்
'ஆகா! நான் அது செய்வேன் இதுவும் செய்வேன்
அடுத்த சில நாட்களிலே ஈழம் பெற்று
பாகாகக் கொணர்ந்திடுவேன்' என்று பொய்யைப்
பலர் அறிய விற்கின்றார் பதவிக்காக
வாகாக நம் இனத்தை வளைக்க எண்ணி
வற்றாது பொய்யுரைத்து நிற்கின்றாரே.
 
நேற்று வரை பகை என்று சொன்னோர் தம்மை
நேசமுடன் கையணைத்துப் பதவிக்காக
வேற்றுமைகள் இல்லார் போல் விரும்பி நின்றார்
விரும்பியவர்  வெறுத்தேதான் விலக்கி நின்றார்
சோற்றுக்கா வழியில்லை? இவர்க்கு ஏன்தான் 
சொல்லதனுள் பொய் புதைத்து விற்கும் வேலை
சாற்றுகிற புகழ் இவர்க்கு வேண்டாமாமோ?
சகதியிலே அகப்பட்டு இழிந்து போனார்.
 
ஆற்றல் இலை நிர்வாகம் தன்னில் என்ற
அவ்வுண்மை வெளிப்படையாய்த் தெரிந்த பின்னும்
ஊற்றெடுக்கும் பதவியதன் ஆசைதன்னால்
ஊர் கெடுத்து வாழ்வுபெற விரும்பி நின்றார்
ஏற்றபெரும் பதவியதன் நினைவு மாறி
இழிவதனின் எல்லை தொட முனையும் இந்த
தேற்றமிலா மனிதர் தனை என்ன சொல்ல?
தேரிழுத்துத் தெருவ தனில் விட்டுவிட்டார்.
 
தனை அணைந்த அமைச்சர் தனைக் காக்கவேண்டி
தப்பில்லா அமைச்சரையும் தண்டித்தேதான்
வினை இழிவு செய்ததனால் மன்றில் இன்று
வீணாகத் தலைகுனிந்து நிற்கின்றாராம்.
பனைமரம் போல்  நின்று உருவில் உயர்ந்து என்ன?
பண்பதனில் புல்லாகி வளைந்து போனார்
இணையதிலா தலைவனைத் தன் 'தம்பி' என்று
இவர் கூறும் நகைச்சுவையை என்ன சொல்ல?
 
சுன்னாகத் தண்ணீரின் சுவையை மாற்றி
சொல்லவொணா இழிவுதனைச் செய்த அந்த 
விண்ணர்களைக் காப்பதற்காய்ப் பொய்கள் கூறி
வேற்றுமைகள் பல செய்து ஆய்வின் பேரால்
மண்ணதனின் மக்களெலாம் மடியும்  வண்ணம்
மனமொத்துச் செய்த பெருந்துரோகம் தன்னை
எந்நாளும் எங்கள் இனம் மறந்து போமோ?
இவர்க்கோ எம் வாக்கதனை ஈயப்போறோம்?
 
தங்களது உறவுகளில் மனதை வைத்து
தமிழரினம் சிதைத்திடவே வழிகள் செய்யும்
பங்கமிகு இவர் அறிவை என்ன சொல்ல?
பண்பின்றித் தமிழர்களைப் பிரித்து நின்றார்
மங்களத்து வடிவொன்றே போதும் இந்த
மடையர் இனம் ஈர்ப்பதற்கு என்று எண்ணும்
பொங்குகிற இவர் வஞ்சம் புகுந்தேவிட்டால்
போய்த் தொலையும் எங்கள் இனம் மறந்திடாதீர்!
 
எதிரிகளாம் என்றுரைத்த அரசை நாடி
எனக்கீயும் 'ஜீப்' என்று இரந்து நின்றார்
நிதி பெறவே மக்கள் அவை முன்னே வந்தும் 
நீட்டினராம் கைகள்தனை நாணமின்றி
விதியதனால்த் திசைமாறி வாழ்வுக் கேங்கி
விம்முகிற ஏழைகளோ இவர்க்கு ஈவார் 
மதிநிறைந்த தமிழரினம் மயங்கிப்போயும்
மானமதை விட்டிவரை ஏற்குமாமோ?
Tags :

Post Comment

அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்