நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 59 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Apr 02, 2021 12:40 am

   உதயன் சரவணபவன் இவர் இப்போது  பாராளுமன்ற உறுப்பினராய் இருக்கின்றார். நாங்கள் கம்பன் கழகம் ஆரம்பித்த  பல காலத்தின் பின்தான், வித்தியாதரன் எனக்கு இவரை  அறிமுகம் செய்து வைத்தான். அப்பொழுதுதான்,  வெளிநாட்டில் படித்து …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 58 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Mar 25, 2021 12:26 pm

   உற்பாதங்கள் நிகழ்ந்தன ஒருவருக்கு நன்மை, தீமை நடப்பதன் முன், அதுபற்றிய சில முன் எச்சரிக்கை அடையாளங்கள் தெரியவரும் என்று, நம் மூதாதையர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அங்ஙனம் நன்மைக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 57 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Mar 19, 2021 04:12 pm

   பகை மேகம் சூழ்ந்தது இக்கால கட்டம் கம்பன் கழக வரலாற்றில். மறக்கமுடியாத இருள் நிறைந்த  காலகட்டமாய் அமைந்தது. அதுவரை எம்மோடு அன்பாய்  இணைந்திருந்த பலர், பகையாகி  பலவிதத்திலும் கழகத்திற்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 56 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Mar 11, 2021 03:32 pm

   பிரச்சினைகள் தொடர்ந்தன விழா வேலைகளையெல்லாம் ஒருவாறு செய்து முடித்தோம். வழக்கமாக எங்களுக்குப் பந்தல் போடுகிறவர், கழகத்தின் மேல் பகைகொண்டவர்களின் தூண்டுதலால், முடிந்த ஆண்டில் பேசியதைவிட  அதிகமான தொகையைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 55 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Mar 04, 2021 01:06 pm

   வெள்ளை கட்டுவதிலும் பிரச்சினை இம்முறையும் நல்லூர் வீதியில் பந்தல் போட ஆயத்தங்களைச் செய்தோம். அதிலும் பல பிரச்சினைகள் வந்தன. பந்தலுக்கு வெள்ளை கட்டுகிற பொறுப்பைத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 54 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Feb 25, 2021 12:30 pm

   சோதனைக்குள்ளாக்கிய 1995 இவ்வாண்டு கழகத்தைப் பொறுத்தவரை, மிகப்பெரும் சோதனைக்காலமாக அமைந்தது. முன்னைய ஆண்டுகளிலேயே கழகத்திற்கு ஏற்பட்ட எதிர்ப்புக்கள். இவ்வாண்டில் ஒன்றாய்த் திரண்டு, எமக்குப் பெரும் சங்கடத்தை உண்டாக்கின. கழக …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்