புதிய பதிவுகள்

கம்பவாரிதியின் 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்'- படித்தோம், மகிழ்ந்தோம், வாழ்த்துகிறோம்!

Jun 01, 2020 02:37 pm

கம்பவாரிதி அவர்கள் அண்மையில் எழுதிய 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்' எனும் உகரக் கட்டுரை, தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிவரும் பிரபலமான நாளிதழ் தினமணியில், நான்கு பாகங்களாக மே 5, 6, 7, 8 திகதிகளில் வெளியாகி, உலகளாவிய ரீதியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது. பலரும் எமைநாடித் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அனைத்தும் காண்க