புதிய பதிவுகள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 54 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Feb 25, 2021 12:30 pm

   சோதனைக்குள்ளாக்கிய 1995 இவ்வாண்டு கழகத்தைப் பொறுத்தவரை, மிகப்பெரும் சோதனைக்காலமாக அமைந்தது. முன்னைய ஆண்டுகளிலேயே கழகத்திற்கு ஏற்பட்ட எதிர்ப்புக்கள். இவ்வாண்டில் ஒன்றாய்த் திரண்டு, எமக்குப் பெரும் சங்கடத்தை உண்டாக்கின. கழக வரலாற்றில் 1995 ஆம் ஆண்டுபோல, வேறெந்த ஆண்டும் எமக்குத் துன்பம் தந்ததில்லை. 1995 தந்த துன்பங்களிலிருந்து நாம் மீண்டு வந்தது, நிச்சயம் இறைவனுடைய திருவருளே. அத்துன்பங்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க