புதிய பதிவுகள்

'அவள் பறந்து போனாளே!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 18, 2021 01:22 pm

உயிர் துடித்துப் போயிற்று. வாழ்வின் துன்பநாள்களில் ஒன்றாக இன்றைய நாளும் விடிந்தது. வெள்ளிக்கிழமையும் அதுவுமாய் இன்றைய காலைப்பொழுதில், எங்கள் கிருஷ்ணியின் உயிர் பிரிந்து போயிற்று. யாரது கிருஷ்ணி என்கிறீர்களா? எங்கள் வீட்டு நாயின் பெயர்தான் கிருஷ்ணி. எனது பழைய வாசகர்களுக்கு, கிருஷ்ணியை ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். சில வருடங்களுக்கு முன்பு நான் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க