புதிய பதிவுகள்

செங்கை பங்கயம்-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 15, 2021 01:11 pm

உயர் நாடொன்றின் சிறப்பை வர்ணிக்கப்புகும் புலவர்கள் பல்லாற்றானும் அந்நாட்டில் உள்ள அனைத்திலும், மலர்ச்சியைக் காட்ட முனைவர். வயல்கள், சோலைகள், ஆடவர், மகளிர் என, அனைவரினதும் நிறைநிலையை மலர்ச்சியாய், பல காட்சிகளூடும் வெளிப்படுத்துவர். கம்பனும் இவ்வாறே அயோத்தியின் சிறப்பை, பல கற்பனைக் காட்சிகளூடு விதிமுகத்தான் கூறத் தலைப்படுகிறான். கற்பனை, கடலெனப் பெருகுகின்றது. வர்ணனைப் பாடல்கள் ஆயிரமாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க