புதிய பதிவுகள்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 12: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 10, 2021 04:27 pm

கேள்வி 01:- வரவர உங்கள் பதில்கள் நீநீநீநீநீநீநீளமாய்ப் போவது ஏன்?    பதில்:- வரவர உங்கள் கேள்விகள் ஆஆஆஆஆஆழமாய்ப் போவதால்.          உலகநாதரின் ஒப்பீனியன்​:  'ஆஆஆஆஆ ....வ்' (இது கொட்டாவி) ❆❆❆❆❆❆  ❆❆❆❆❆❆  ❆❆❆❆❆❆ கேள்வி 02:- புற்றுநோயை வருவிக்கத்தக்க நஞ்சுப்பொருள் தேங்காயெண்ணெயில் கலந்திருக்கிறதாமே?​   பதில்:- அந்த அநியாயத்தை ஏன் கேட்கிறீர்கள்?  முகநூல்க்காரர்கள் ஒவ்வொரு …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க