புதிய பதிவுகள்

'மயன் மகள்' - பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 21, 2020 12:22 pm

உத்தம இராமன் உரைத்த, சீதைக்காம் இலக்கணங்கள் சில பொருந்தியிருப்பினும், இவள் சீதை அல்லள் என்பதற்காம் சான்றினை, சகலாகம பண்டிதனான அனுமனின் அறிவு, தொடர்ந்து தருகிறது. உறங்கிக் கிடக்கும் மண்டோதரியின் கூந்தல் விரிந்து கிடக்க, அவளையறியாமல் உறக்கத்தில் அவள் வாய், சில தீயசொற்களைப் பயில்கிறது. விரிந்து கிடக்கும் கூந்தல், அவள் எய்தப்போகும் அமங்கலத்தை உரைக்கின்றது. உறக்கத்தில் அவள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க