புதிய பதிவுகள்

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 4: 'பிறப்பொக்கும்...' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jul 12, 2020 03:10 am

உயர்வு, தாழ்வு எனும் பேதங்கள் நீங்க வேண்டும் என்பது, உயர்ந்தோர் அனைவரதும் ஒருமித்த கருத்தாகும். நம் தமிழ்ப்புலவர்களிலும் வள்ளுவர், கம்பர், பாரதியெனப் பலரும், அக்கருத்தை வலியுறுத்தியே வந்துள்ளனர். ஆனாலும் உலகில் உயர்வு, தாழ்வு எனும் பேதங்கள், இன்றுவரை நீங்கியபாடாய்த் தெரியவில்லை. உயர்வு, தாழ்வு எனும் பேதங்களை உலகைவிட்டு முற்றாய் நீக்கமுடியுமா? ஆராய்வது …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க