நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 41 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 26, 2020 11:09 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    தெல்லிப்பழை துர்க்கை அம்மன் தாக்குதல் போராட்டம்  (06.06.1992) அவர்கள் மனதில் வெறுப்பு உண்டாக்கிய மற்றொரு சம்பவமும் நிகழ்ந்தது. இராணுவ ஷெல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 40 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 20, 2020 12:33 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    இரா. செல்வவடிவேல் 1992 இல் கழகத்தில் இணைந்தவர் இவர்.  தனியார்க் கல்வி நிறுவன ஆசிரியர்.  யாழ். இந்துக்கல்லூரி மாணவர். எங்களைவிட மூத்தவர். முதலில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 39 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 12, 2020 02:02 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    வித்தகர் ஐயா இணைவு 1992 கம்பன்விழாவில் ஏற்பட்ட தொடர்பால், இலக்கண வித்தகர் நமசிவாயதேசிகருடன் நெருங்கினோம்.  கெஞ்சிக் கூத்தாடி என்னை அவரது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 38 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 05, 2020 02:09 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      என்.கே. பத்மநாதன் மணி விழா   (14.10.1991) எங்கள் காலத்தில் நாதஸ்வரத் துறையில் முதன்மை பெற்றிருந்தவர், என்.கே.பத்மநாதன் அவர்கள். அவரும் எம்மேல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 37 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Oct 23, 2020 12:28 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    புலிகளின் மாத்தையாவைச் சந்தித்தோம் இவ் இடைக்காலத்தில், கிட்டு கால்களை இழந்து இந்தியா சென்றுவிட, புலிகளின் தளபதியாய் மாத்தையா பொறுப்பேற்றிருந்தார். அவரோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 36 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Oct 15, 2020 01:10 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      எங்களின் இசை ஈடுபாடு சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு இசை மீது பெரும் ஆர்வம் இருந்தது. எங்கள் ஆசிரியரான வித்துவான் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்