சிந்தனைக்களம்

'நுண்மாண் நுழைபுலத்தரிசனம்': பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 22, 2019 03:28 am

  (சென்றவாரம்) ஆரம்பத்தில் அவரின் இக்கூற்றுக்கள் நகைப்புத் தந்தன. நாளடைவில் அவற்றின் உண்மையை உணர்ந்து வியந்து சிலிர்த்தேன். யாரேனும் கேள்வி கேட்டால், கேள்வி …

மேலும் படிப்பதற்கு

நுண்மாண் நுழைபுலத்தரிசனம் -பகுதி 2: -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 15, 2019 04:27 am

  (சென்றவாரம்) அவர் பாதம் தொடுகிறேன். 'வாரும் இரும், என்ன காரியமாய் வந்தீர்' அளந்த வார்த்தைகளால் தளர்ந்த குரலில் கேள்வி பிறக்கிறது. 'உங்களிடம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நுண்மாண்நுழைபுலத் தரிசனம்' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 08, 2019 03:15 am

  உங்களுக்கு, 'நுண்மாண்நுழைபுலம்' எனும் தொடரின் அர்த்தம் தெரியுமா? உங்களுக்குத் தெரியுமோ, தெரியாதோ? நெடுநாட்களாய் மேடைகளிலும் கட்டுரைகளிலும், அறிஞர்களை உயர்த்தப் பயன்படுத்தப்படும், வெறும் அலங்காரத் தொடராகவே, இத்தொடர் எனக்கு அறிமுகமாகியிருந்தது. பொருள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"சிவராமலிங்கம் என்றொரு மானுடன்": நிறைவு-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 30, 2019 07:33 pm

  (சென்றவாரம்) மாஸ்டர் வெலவெலத்துப் போனார். என்னுடைய நேர்த்தாக்குதலை அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவரது கண்களில் இருந்து நீர் வழியத் தொடங்கியது. 'மன்னிச்சிடுறாப்பா, ஆற்றயோ …

மேலும் படிப்பதற்கு

சிவராமலிங்கம் என்றொரு மானுடன்: பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Nov 24, 2019 04:37 am

  (சென்றவாரம்) மாலையில் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறது. காலையில் மாஸ்டர் எனக்குச் சொன்ன, 'முன்னுக்கு இருக்கிறவர்களையெல்லாம் முட்டாளாய் நினைத்துக்கொண்டு பேசு' என்ற ஆலோசனையை மனத்துள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

சிவராமலிங்கம் என்றொரு மானுடன்: பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Nov 17, 2019 06:00 am

  உலகம் விசித்திரமானது. அந்த விசித்திர உலகின் விதிகளை, இறைவனை அன்றி வேறு எவராலும் முழுமையாய் அறிய முடியாது. அவ் உண்மையை என் வாழ்வில் பலதரம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்