அதிர்வுகள்

அதிர்வுகள் 04 | வாழ்க்கைக் கிரிக்கெட்

Jun 17, 2015 09:07 am

    உள்ளம் சற்றுச் சோர்ந்திருந்தது. தொலைக்காட்சியின் முன் உட்கார்ந்திருந்தேன். மனம் ஒருநிலைப்படாததால் எண்ணங்கள் எங்கோ இருக்க, கண்கள் மட்டும் தொலைக்காட்சியில். ஒருப்படாத மனத்தின் இயல்பால், விரல்கள் 'றிமோட்' மூலம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 03 | "அன்பே துணை"

Jun 16, 2015 05:13 am

அதிர்வுகள் - 3 -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்- உதட்டு முத்தம், ஆரத் தழுவல், உச்சி முகர்தல், இவையெல்லாம் என்ன என்கிறீர்களா?, வேறொன்றும் இல்லை, விமான நிலையத்தில் நான் அடிக்கடி …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 02 | சிரிப்புத்தான் வருகுதையா !

Jun 16, 2015 05:03 am

  உ -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-   'உங்கட அதிர்வுகளில தொடர்ந்து 'சீரியஸ்' விசயங்களா வருகுது. சில நேரத்தில சனத்துக்கு அது 'போர்' அடிக்கப் பாக்கும். இடைக்கிடை கொஞ்சம் இறங்கி …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 01 | ஆச்சியும் பால் அப்பமும்

Jun 16, 2015 03:47 am

-கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்- உலகில் நாம் யார் மேல் அதிகப் பற்று வைத்திருக்கிறோம்? இக்கேள்விக்கான விடையை சற்றுச் சிந்தியுங்கள்! தாயின்மேல், தந்தையின்மேல், சகோதரரின்மேல், காதலியின்மேல், காதலனின்மேல், …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்