கேள்வி பதில்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 44: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 21, 2021 11:50 pm

கேள்வி 01:- தமிழ் இளைஞர்கள் உயர்வு பெற இன்றைய நிலையில் எது வேண்டும்?(கல்வியா?, செல்வமா?, வீரமா?)​  பதில்:- கல்வி, செல்வம், வீரம் என்பவற்றைவிட ஆளுமைதான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 43: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 14, 2021 08:56 pm

கேள்வி 01:- ஆணாதிக்கம் நீங்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா?  பதில்:- நீங்கக் கூடாது என்று நினைக்கிறேன்.  ஒரு நிர்வாகம் சிறக்கவேண்டுமானால் அதில் ஆள்பவர், ஆளப்படுபவர் என, இருவகையானோர் இருத்தல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 42: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 07, 2021 11:32 pm

கேள்வி 01:- பக்றீரியாக்கள் நிறைந்த இருபதாயிரம் தொன் இயற்கை உரத்தை ஏற்றி வந்து, திருப்பி அனுப்பப்பட்ட சீனக்கப்பல் எங்கெல்லாமோ சுற்றிவிட்டு பெயரையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 41: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 02, 2021 06:17 am

கேள்வி 01:- எல்லா விஷயம் பற்றியும் எழுதுகிறீர்கள். உங்களுக்கு விளங்காத விஷயம் என்று ஒன்றுமில்லையா?  பதில்:- ஏன் இல்லாமல். முக்கியமாக இரண்டைச் சொல்லலாம்.  ஒன்று, சம்பந்தர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 40: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 24, 2021 02:13 pm

கேள்வி 01:- சுமந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற மீனவர் வாழ்வாதாரப் போராட்டம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?  பதில்:- அதுபற்றிச் சொல்வதற்கு முன்பு சுமந்திரன், 'டான் ரீவி'க்கு அளித்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 39: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 17, 2021 01:56 pm

கேள்வி 01:- முகநூலில் சுமந்திரனின் விவசாயி வேடம் பார்த்தீர்களா? பதில்:- அந்தக் கண்றாவியை நானும் பார்த்துத் தொலைத்தேன்.  அது மட்டுமல்ல, அதைத் தொடர்ந்து வந்த 'மீம்ஸூ'களையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்