இலக்கியக் களம்

புகையும் புருடார்த்தமும் -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 06, 2021 10:56 am

உலகின் நிலைப்பிற்குக் காரணமானது அறமேயாம். இவ் அறம் என்பது யாது?  இதனை முனிவர்தம் நூல்கள் ஓரளவு விளக்கம் செய்யினும் இன்றுவரை முற்றாய் விளக்கப்படாத பொருளே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முடியா வழக்கு' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 22, 2021 02:13 pm

வாலி வதை.கம்ப காவியத்தில் என்றும் விமர்சனத்திற்குரியதாய் விளங்கும் பகுதி இது.'வாலி வதை நியாயமானதா?' பேரறிஞர் பலரின் ஆராய்ச்சிக்கு  உட்பட்டும்இக்கேள்விக்கான சரியான …

மேலும் படிப்பதற்கு

செங்கை பங்கயம்-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 15, 2021 01:11 pm

உயர் நாடொன்றின் சிறப்பை வர்ணிக்கப்புகும் புலவர்கள் பல்லாற்றானும் அந்நாட்டில் உள்ள அனைத்திலும், மலர்ச்சியைக் காட்ட முனைவர். வயல்கள், சோலைகள், ஆடவர், மகளிர் என, அனைவரினதும் நிறைநிலையை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சேருதும் அமளி': -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 08, 2021 02:33 am

உலகம் இறைவனின் ஒப்பற்ற படைப்பு. அவ் அற்புதப் படைப்பில் சிற்றின்பத்தைப் பொதித்து, அச்சிற்றின்பத்தினூடு பேரின்பத்தை விளக்கம் செய்கிறான் இறைவன். பேரின்பக் குறியீடே சிற்றின்பமாம். இஃது நம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முத்தமிழ்க்கம்பன்': பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 01, 2021 03:27 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயர் கம்பனின் காவியத்தில், முத்தமிழ்த்துறையின் மூன்றாவதான நாடகத்துறை பற்றிய, செய்திகளை இனிக் காண்போம். நாடகத்துறை கம்பன் காலத்தில், நடனக்கலையே நாடகக் கலையாய்க் கணிக்கப்பட்டமை, வெளிப்படை.  நடனக்கலையின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முத்தமிழ்க்கம்பன்': பகுதி 02-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 24, 2021 02:06 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் போற்றும் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர், முத்தமிழ்த்துறையின் இரண்டாவதான இசைத்துறை பற்றி, பதிவிடும் செய்திகளை இனிக் காண்போம். இசைத்துறை இசைத்துறை பற்றிய செய்திகள், காவியத்தின் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்