புதிய பதிவுகள்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 28: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 01, 2021 11:12 am

கேள்வி 01:- மகாராஜா நிறுவன அதிபர் இராஜமகேந்திரன் அவர்களின் மறைவு பற்றி?  பதில்:- உலகைத் தன் உறவாய் நினைத்த ஒரு பெருமனிதனை நாம் இழந்து நிற்கிறோம்.  தன்னைப் பொருளாதாரத்தால் மட்டுமன்றி, இன்னும் பல வழிகளாலும்,  உயரச் செய்த தன் தலைமகனை இழந்து இலங்கைத்தாய் கண்ணீர் சிந்துகிறாள்.  இலங்கைத் தமிழர்கள் இத்தேசத்தை …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க