புதிய பதிவுகள்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 22: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 20, 2021 12:46 pm

கேள்வி 01:- சித்தார்த்தனும் அடைக்கலநாதனும் மீண்டும் 'குமுறத்' தொடங்கி இருக்கிறார்களே. கவனித்தீர்களா? பதில்:- 'பிளீஸ்' இனிமேல் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டு எனது நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்.  திரும்பத் திரும்ப ஒரே பதிலைச் சொல்லிச் சொல்லி எனக்கு அலுத்தே போய்விட்டது.  இவர்களை 'குருவிச்சைகள்' என்று சம்பந்தனார் நினைக்கிறார்.   அதனால் கட்சிமரத்தில் ஓர் அளவிற்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க