இலக்கியக் களம்

'நெஞ்சினால் பிழைப்பிலாள்': பகுதி 2 - கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Dec 26, 2020 12:45 pm

உலகம் ஒப்பும் வகையில், ஓர் அபாண்டமான பழியினை சில குறுமதியாளர், அகலிகை காதையுள் தம் கற்பனையால் புகுத்தி, வீண் பழி உரைப்பர். அவர்தம் கற்பனையையும் அதற்காம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சினால் பிழைப்பிலாள்': பகுதி 1 - கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Dec 12, 2020 01:26 pm

உலகம் தழுவிய இராமகாதை என்னும் விரிந்த கடலுள், கம்பனால் அமைக்கப்பட்ட அற்புதப் பாத்திரங்கள் எனும் அரிய முத்துக்கள், பலப்பலவாய் சிதறிக்கிடக்கின்றன. அம்முத்துக்களுள் சில பெரியவை, …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மயன் மகள்' - பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 05, 2020 12:52 pm

உயர் சீதைமேல் இராவணன் கொண்ட காதல், அகத்தில் நிறைந்திருந்ததென்றால்,  உட்புகுந்த இராமபாணம், உடனே அதைக்கண்டிருக்கும். எள்ளிருக்கும் இடமின்றி அப்பாணம் தேடியிருப்பதால், சீதைமேற் கொண்ட காதல், இராவணன் உள்ளிருக்கவில்லையென, மறைமுகமாய் உணர்த்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மயன் மகள்' - பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 29, 2020 11:00 am

உளம் வருத்தும் அக்காட்சி தொடர்கிறது. தன் மைந்தனின், இழப்பறிந்து, ஏங்கி, தலையிற் கைவைத்து, தளர்ந்தோடி வருகிறாள் மண்டோதரி. நிலத்தில் மிதித்து அறியாத அவளின் தாள்கள், நெருப்பில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மயன் மகள்' - பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 21, 2020 12:22 pm

உத்தம இராமன் உரைத்த, சீதைக்காம் இலக்கணங்கள் சில பொருந்தியிருப்பினும், இவள் சீதை அல்லள் என்பதற்காம் சான்றினை, சகலாகம பண்டிதனான அனுமனின் அறிவு, தொடர்ந்து தருகிறது. உறங்கிக் கிடக்கும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மயன் மகள்' - பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 15, 2020 01:36 pm

உயர் இராமாயணப் பாத்திரங்களுள் ஒன்றாய், உயர்வு பெற்று நிற்பவள் மண்டோதரி, கம்பகாவியத்தில் இவள் இரண்டே காண்டங்களில் காட்டப்படினும், கற்போர் மனதில் அசையா இடம் பிடித்தவள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்