இலக்கியக் களம்

'மயன் மகள்' - பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 29, 2020 11:00 am

உளம் வருத்தும் அக்காட்சி தொடர்கிறது. தன் மைந்தனின், இழப்பறிந்து, ஏங்கி, தலையிற் கைவைத்து, தளர்ந்தோடி வருகிறாள் மண்டோதரி. நிலத்தில் மிதித்து அறியாத அவளின் தாள்கள், நெருப்பில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மயன் மகள்' - பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 21, 2020 12:22 pm

உத்தம இராமன் உரைத்த, சீதைக்காம் இலக்கணங்கள் சில பொருந்தியிருப்பினும், இவள் சீதை அல்லள் என்பதற்காம் சான்றினை, சகலாகம பண்டிதனான அனுமனின் அறிவு, தொடர்ந்து தருகிறது. உறங்கிக் கிடக்கும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மயன் மகள்' - பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 15, 2020 01:36 pm

உயர் இராமாயணப் பாத்திரங்களுள் ஒன்றாய், உயர்வு பெற்று நிற்பவள் மண்டோதரி, கம்பகாவியத்தில் இவள் இரண்டே காண்டங்களில் காட்டப்படினும், கற்போர் மனதில் அசையா இடம் பிடித்தவள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 7 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 31, 2020 11:54 am

உலகம் காண அக்கினிதேவன் வந்து சென்ற பின்பு, பிரமதேவன் தோன்றி, இராமனுக்கு, அவன் அவதார நிலையை உணர்த்துகிறான். தொடர்ந்து, சிவபெருமான் பிரசன்னமாகி, மீண்டும் சீதையின் கற்பினை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 6 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 26, 2020 12:42 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் போற்றும் கம்பனின் கவிதைகளில், பயனில் சொற்கள் பாராட்டப்படுமா? 'கூறினாள்' எனும் சொல்லே கருத்தை முற்றுவிக்க, 'வாயின் கூறினாள்' என, வேண்டாது கம்பன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 16, 2020 08:38 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் சீதையின் கற்பின் திறத்தை, காணவேண்டும் என்பதற்காகவே வழக்கத்திற்கு மாறாக, சீதையைப் போர்க்களத்திற்கே அழைப்பிக்கிறான் இராமன். பத்து மாதங்கள் அசோகவனத்தில், 'இருந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்