நூல்கள்

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 17 | குமாரதாசனின் தியாகம் !

Dec 23, 2016 05:09 am

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ குருநாதரின் இரண்டாவது இலங்கைப் பயணம் குருநாதரின் இரண்டாவது இலங்கைப் பயணம் 1982 மார்ச்சில் நடந்தது. இவ்விழாவிற்கு குருநாதரோடு இராமேஸ்வரக் கம்பன்கழகச் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 16 | மீண்டும் படிப்பைக் குழப்பினோம்

Nov 24, 2016 05:00 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦   இந்தியாவுக்குப் படிக்கச் சென்றோம் ஏ.எல். பரீட்சையில் நான் இரண்டாந்தரமும் படுதோல்வியடைந்தேன். குமாரதாசன் சுமாராய்ச் சித்தியடைந்தான். குமாரதாசன் வீட்டில் பெருங் கொந்தளிப்பு. கம்பன் கழகத்தோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 15 | காமமும் கடப்பித்தார் !

Nov 08, 2016 08:31 am

உ   ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦   பிராமணியத்தை வெறுத்த என் குருநாதர் குருநாதரின் முதல் பயணத்தில் நடந்த, மறக்க முடியாத சில அனுபவங்களையும் இங்கு பதிவுசெய்ய விரும்புகிறேன். பேரறிஞரான …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 14 | பழ. நெடுமாறனைப் பேச அனுமதிக்கவில்லை !

Oct 25, 2016 07:34 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ஐந்தாவது கம்பன் விழா 25.09.1981   இவ்விழா 1981 செப்ரம்பர் 25, 26, 27, 28, 29 ஆகிய திகதிகளில்  நல்லை ஆதீனத்தில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 13 | பிரதமர் பிரேமதாசாவை அழைத்தோம்

Oct 19, 2016 10:08 am

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ நான்காவது கம்பன் விழா 03.05.1981   இவ்விழா 1981 ஆம் ஆண்டு மே 3,4,5 ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்றது. முதன்முதலாக இந்தியப் பேச்சாளர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 12 | "குருவிடம் திருவடி பெற்றேன்"

Sep 06, 2016 06:40 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦   திருவடிகள் பெற்ற படலம் விழா முடிந்த அடுத்தநாட் காலை, ஒவ்வொருவராய்க் கம்பன் அடிப்பொடியிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தனர். ஒரு …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்