நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 29 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 27, 2020 04:21 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    தயைகூர்ந்து மன்னியுங்கள்! இனி நான் சொல்லப்போகும், என் விரிவுரைகள் பற்றிய செய்திகளை, தயைகூர்ந்து வாசகர்கள் தற்புகழ்ச்சியாய்க் கருதக்கூடாது என, தாழ்மையோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 28 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 20, 2020 12:05 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    எழுத்தாளர்  பிரேம்ஜி ஜீவாவைப் போலவே முற்போக்கணியைச் சேர்ந்த வேறுசிலரும், எங்களை உண்மையாய் நேசித்தனர். அவர்களுள் பிரேம்ஜி முக்கியமானவர். இவரும் ஒரு முற்போக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 27 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 30, 2020 03:00 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ பாண்டிச்சேரி விழாவில் முதற் பங்கேற்பு - 1988 கம்பன் அடிப்பொடியின் நண்பரான,  புதுவையைச் சேர்ந்த கம்பவாணர் என்கின்ற புலவர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 26 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 23, 2020 03:56 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ சோதனைமேல் சோதனை! புலிகள் தலைமறைவாகி இருந்த நேரம் அது. புலிகளின் தொடர்பு இருந்தவர்களையெல்லாம், இந்திய இராணுவமும்இ மாற்று இயக்கங்களும் அழித்துக்கொண்டிருந்தன. அந்நேரத்தில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 25 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 16, 2020 03:55 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ இந்திய இராணுவம் யாழினுள் புகுந்தது இந்திய இராணுவ வருகையின்போது நடந்த, சில நிகழ்ச்சிகள் மறக்கமுடியாதவை. 1987 ஒக்ரோபர் மாதமளவில், புலிகளுக்கும் இந்திய இராணுவத்தினருக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன்: பகுதி 24 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 09, 2020 02:35 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ போராளி பரதனுடன் முரண்பட்டேன் அக்காலத்தில் புலிகள் இயக்கத்தின் சார்பாக, 'நிதர்சனம்' எனும் தொலைக்காட்சி இயக்கப்பட்டது. அதற்குப் பொறுப்பாளராக பரதன் என்பவர் இருந்தார். ஆற்றலாளர், …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்