கேள்வி பதில்

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 04: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 14, 2021 12:32 pm

கேள்வி 01:- மார்ச் மாதத்தில் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் சபையில் என்ன நடக்கப்போகிறது?   பதில்:- ஆட்சியாளர்களின் பதற்றத்தைப் பார்த்தால்  வழக்கமாய் நடப்பதுதான் இம்முறையும் நடக்கும் என்று  உறுதியாய்ச …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 03: -'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 07, 2021 05:51 am

கேள்வி 01:- இல்லறத்திற்கும் துறவறத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?  பதில்:- ஒன்று பற்று வைப்பது! மற்றது பற்றைத் துறப்பது! ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட இவ்விரு நிலைகளையும் தொடர்புபடுத்தி,  அறமாய் வகுத்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! பகுதி 02:- 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 31, 2021 06:16 am

கேள்வி 01:- மறைந்த 'மல்லிகை' ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா பற்றி ஓரே வார்த்தையில் சொல்லுங்கள்? பதில்:- கனிமரத்தோப்பு உலகநாதரின் ஒத்தூதல்:  இலக்கிய ஆலமரம் என்கிறார் போல. ❆❆❆❆❆❆  ❆❆❆❆❆❆  …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! - 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 25, 2021 06:48 am

கேள்வி 01:- எங்கே தேர்தலுக்குப் பிறகு வாரிதியாரின் 'தலைக்கறுப்பைக்' காணமுடியவில்லை........ஆட்சியாளர்களுக்கு அஞ்சிவிட்டாரா? அல்லது மூக்குடைபட்ட கவலையா? பதில்:- நானாவது அஞ்சுவதாவது. கொள்கைக்காக விட்டுக்கொடாமல் நின்றுபிடித்தவனாக்கும். மூக்குடைபட்டது எனக்கல்ல, …

மேலும் படிப்பதற்கு

பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே! - பகுதி 01 - 'கம்பவாரிதி' இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 23, 2021 07:34 am

கேள்வி 01:- எங்கே வாரிதியாரின் 'தலைக்கறுப்பைக்' காணமுடியவில்லை........ அஞ்சிவிட்டாரா? அல்லது மூக்குடைபட்ட கவலையா? பதில்:- நானாவது அஞ்சுவதாவது. கொள்கைக்காக விட்டுக்கொடாமல் நின்றுபிடித்தவனாக்கும். மூக்குடைபட்டது எனக்கல்ல, …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாட்டும் நானே! பாவமும் நானே!' - வாரிதியார் மீண்டும் கேள்வி பதில் எழுதத் தொடங்குகிறார்...

Jan 22, 2021 04:30 am

உளம் மகிழ்விக்கும் ஒரு செய்தி. கம்பவாரிதி அவர்கள் மீண்டும் கேள்வி பதில்கள் எழுதப் போகிறார். முன்பு தூண்டில் எனும் தலைப்பில் அவர் எழுதிய, கேள்வி-பதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்