கவிதை முற்றம்

காலம் கடத்தல்? -ஜெயம் கொண்டான் -

May 03, 2019 05:51 am

  உலகம் காலத்தின் கையில். நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கிறது, நாளை நடக்கும், இந்த வார்த்தைகளுள், உலகின் இயக்கம் அடக்கம்.   ✵✵✵ நடந்தது, நடக்கிறது, நடக்கும். இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். இம்முக்காலத்துள் சிறைப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள். இது …

மேலும் படிப்பதற்கு

புனிதன் யேசு கோயில் தன்னை புதைத்த வீணர் எவரடா ? -கம்பநேசன் அ.வாசுதேவா

Apr 26, 2019 06:35 am

மனித வேட்டையாடி  நின்ற  மாக்கள் கூட்டம் யாரடா ? புனிதன் யேசு கோயில் தன்னை  புதைத்த வீணர் எவரடா ? இனிய வாழ்வை இறைஞ்ச வந்த  எளியர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

இருபெரும் தூண்களை இழந்தனள் தமிழ்த்தாய் - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Apr 25, 2019 06:49 am

  உள்ளமது பதைபதைக்க உயிரும் வாட ஒப்பற்ற இரண்டு பெரும் தூண்கள் தன்னை நல்லவர்கள் மனம் வாடத் தமிழ்த்தாய் ஏங்க நமனவனும் பறித்தேதான் நலிவு செய்தான் வெல்லமெனத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

இது, உயிர்த்த ஞாயிறு இல்லை! -ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Apr 22, 2019 06:49 am

உ   பாரிசில் பற்றியெரிந்த தேவாலயத்தின் தீக் கங்குகள் நம் முற்றத்தில் வீழ்ந்தன. பாதுகாக்கப்பட்டது முட்கிரீடம்.   ஆனால் பறிபோய்விட்டன மேய்ப்பனின் மந்தைகள். தொழுது மண்டியிட்டுக் குனிந்தவர் நிமிரவில்லை. ஓலமிட்ட குரல், கோலமிட்ட குருதி. தாயின் செட்டைக்குள்ளாக குஞ்சுகளைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

இவர்தமக்கும் இதயமது இருப்பதாமோ ? - கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்

Apr 22, 2019 06:44 am

  உலகதிர மீண்டும் ஒரு தீமை இந்த ஒப்பற்ற தேயத்தில் விழைந்து போச்சாம்! நலங்களெலாம் பொன்போல மெல்ல மெல்ல நல்லவர்கள் வாழ்த்திடவே தலையைத் தூக்கி நிலம் அதிர்ந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

மாண்போடு புத்தாண்டில் பெருமை கொள்வோம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்

Apr 12, 2019 06:58 am

  உலகமெலாம் உவப்போடு  உயர்ந்தே ஓங்க உளங்களிலே அன்பூற்று ஊறித் தேங்க நலங்களெலாம் ஒருமித்து நன்மை வீங்க நானிலத்தோர் மனங்களெலாம் அறத்துக் கேங்க இலங்களெலாம் சிரிப்பினொலி என்றும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்