இலக்கியக் களம்

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 1-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 16, 2020 01:30 pm

உயர்பண்புகளைத் தன் காவியத்தில் உறுதி செய்தவன் கம்பன். மானுடத்தின் தனித்தகுதியான சொல்வன்மையின் சிறப்பினையும், தன் காவியத்தின் பல இடங்களில்; அவன் பதிவு செய்கிறான். ஆழ்ந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

கன்னியாசுல்க்கம்: பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 26, 2020 05:58 am

(சென்ற வாரம்) இக்கருத்தும் உறுதிப்பொருள் தரும் கருத்தன்றாம். உளத்தே வஞ்சனையும், வன்மமுங் கொண்டு, புறத்தே சோகமும், துன்பமும் உற்றாற்போல் கிடக்கும் அவள்தன்னின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

கன்னியாசுல்க்கம்: பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 19, 2020 04:51 pm

(சென்ற வாரம்) அப்பெரியார்தம் வாதங்களுக்குத் துணையாய் அமைந்த அடுத்த இரு பாடல்களுள் நுழையலாம். காடேகிய இராமனை மீண்டும் அயோத்தி அழைத்து வரச் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கன்னியாசுல்க்கம்': பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 12, 2020 05:45 am

  (சென்ற வாரம்) மாற்றுக் கருத்தாளர், தம்வாதத்தைக் கீழ்க்கண்டவாறு அமைப்பர். இராமன் தசரதனது மூத்த மைந்தன் ஆதலால், அவனுக்குக் கோசல இராச்சியம் குலமரபால் …

மேலும் படிப்பதற்கு

“கன்னியாசுல்க்கம்” - -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 05, 2020 06:06 am

  உலகைத் தமிழுக்கும் தமிழை உலகுக்கும், தன் ஒரே நூலால் அறிமுகம் செய்தவன் கம்பன். வான்மீகி முனிவரின் இராமாயணத்தைத் தன் முதன்நூலாய்க் கொண்டு, அவன் தமிழிற் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"மூன்றும் இரண்டும்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 31, 2019 07:00 pm

    உலகை அணி செய்து நிற்பது நம் தமிழ் மொழி. அத்தமிழை அணி செய்பவற்றுள் உவமை முக்கியமானதொன்று. தெரியாத ஒரு பொருளை அதனுடன் ஏதோ …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்