இலக்கியக் களம்

'செல்லும் சொல்வல்லான்' : பகுதி 6 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 21, 2020 12:31 pm

'முடிசூட்டுதற்கு இடையூறாய் நின்ற, கைகேயியின் சூழ்ச்சிக்கு மேம்பட்ட சூழ்ச்சியாகவும், மும்மூர்த்திகளின் வலிமைக்கு அடங்காததாகவும் விளங்குகின்ற, விதியினிற்கு, விதி வகுக்கக்கூடிய என் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 5-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 15, 2020 06:31 am

இப்பாடலில் வரும், பொன் எனும் சொல் இலக்குவனின் மேனியது செம்மை நிறத்தையும், புயல் எனும் சொல் இலக்குவன் தடக்கைகளின் வலிமையினையும், …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 4-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 09, 2020 01:11 pm

ஒருவர்க்குக் குறித்த ஒரு துறையில் பட்டம் வழங்குவதாயின், அப்பட்டம் வழங்குபவரும் அத்துறையில் விற்பன்னராய் அமைந்திருத்தல் வேண்டும். அங்ஙனம் அமைந்தாலே வழங்கப்பட்ட …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 01, 2020 12:12 am

மேற்கண்டவாறு இராமனைத் தான் உணர்ந்து கொண்டமையை, புகழுரைகளால் நுண்மையாய் வெளிப்படுத்திய அனுமன்தன் உரையால், அவனது நுண்ணறிவினை இராமன் அறிந்து கொள்கிறான். ☂  ☂  ☂  ☂ உலகம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 2-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 23, 2020 06:55 am

அவனது சொற்திறனும், சொற்சுருக்கமும், தொடர்ந்து அழகுற வெளிப்படுகின்றன. நுண்மை மிக்க அனுமனது இவ்வரவேற்புரையைக் கேட்டு, இராமன் வியக்கிறான். கருணையோடு அவனை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 1-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 16, 2020 01:30 pm

உயர்பண்புகளைத் தன் காவியத்தில் உறுதி செய்தவன் கம்பன். மானுடத்தின் தனித்தகுதியான சொல்வன்மையின் சிறப்பினையும், தன் காவியத்தின் பல இடங்களில்; அவன் பதிவு செய்கிறான். ஆழ்ந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்