கவிதை முற்றம்

நல்லூரான் கருணை என்னே? -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 16, 2020 10:45 am

                        உள்ளமதில் ஒளிவடிவாய் ஓங்கும் கந்தன் உயர்நல்லைப் பதியதனில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மண்ணுலகில் புகழ்நிறுத்தி விண்ணைச் சேர்ந்தாள்!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 25, 2020 04:23 am

   உளமதனின் அன்பனைத்தும் உதட்டில் தோன்ற உயர் கருணைக் கடலெனவே சிரிக்கும் அன்னை நலமிகுந்த தனதாற்றல் எழுத்தால் இந்த  நானிலத்தில் பெயர் பதித்து நலங்கள் செய்தாள் விளங்கிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

தரமிகுந்த மாமனிதன் தரணி நீத்தான்! - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 13, 2020 12:48 pm

உலகமெலாம் புகழ்க் கொடியை நாட்டி வென்ற     ஒப்பற்ற நகரத்தார் மரபில் வந்தோன்  திலகமென ஈழமதில் திகழ்ந்து நின்று     திக்கெட்டும் தன்பெருமை …

மேலும் படிப்பதற்கு

தாயோடு தனையர்களைத் தேற்றுகின்றேன்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 01, 2020 11:12 am

எங்கள் குருநாதரின் சென்னை உயர் வள்ளுவ வகுப்பு மாணவனும் அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகக் குடும்ப உறுப்பினருமான திரு. நா. இளங்கோ …

மேலும் படிப்பதற்கு

புத்தாண்டில் புத்துலகைச் சமைத்து நிற்போம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Apr 13, 2020 11:25 pm

உலகமெலாம் உயிரனைத்தும் நிறைவு கொள்ள  ஒப்பற்ற சார்வரியாம் வருடம் தன்னில்  நிலமுழுதும் மனித இனம் துயரம் நீங்கி நிட்டூரக் 'கோரோனா' அரக்கன் தன்னை வளமுறவே அறம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முந்தியெமைக் காப்பதுவே முறை' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 25, 2020 06:35 am

உலகழிக்கப் புறப்பட்ட ஓர் சிறிய 'வைரஸி'ன் பலமழிக்கும் வகை அறியவேண்டும் நாம்- நிலமழிக்க வந்ததுவாம் கிருமியதன் வாயதனுள் வீழாமல் முந்தியெமைக் காப்பதுவே முறை. காலை எழுந்தவுடன் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்