கேள்வி பதில்

வினாக்களம் - 42 | கம்பவாரிதி பதில்கள்

  வாசகர் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் "வினாக்களம்" கேள்வி-பதில் தொடரின் 42 ஆவது பகுதியில் சுவாரசியமான கேள்வி பதில்களுடன் இன்று சந்திக்கிறோம்.     நீங்களும் உங்கள் கேள்விகளை "Kamba...

மேலும் படிப்பதற்கு

வினாக்களம் - 41 | கம்பவாரிதி பதில்கள்

  வாசகர் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் "வினாக்களம்" கேள்வி-பதில் தொடரின் 41 ஆவது பகுதியில் சுவாரசியமான கேள்வி பதில்களுடன் இன்று சந்திக்கிறோம்.     நீங்களும் உங்கள் கேள்விகளை "Kamba...

மேலும் படிப்பதற்கு

வினாக்களம் - 40 | கம்பவாரிதி பதில்கள்

  வாசகர் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் 'தூண்டில்" கேள்வி-பதில் தொடரின் 39 பகுதிகள் நிறைவடைந்து 40 ஆவது பகுதியில் இன்று கால் பதிக்கிறோம். புதுமை நோக்கி இனி தூண்டில்  "வினாக்களம்" என்று பெயர்மாற்...

மேலும் படிப்பதற்கு

வாசகர் கேள்விகளுக்கான 'கம்பவாரிதி' யின் பதில்கள் | "தூண்டில்"

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ கேள்வி: 01 சந்துனு: சுமந்திரன் முதலமைச்சர் வேட்பாளரைப் பகிரங்கமாய் அறிவிக்க கட்சித்தலைவர்  சம்பந்தர் இன்னும் முதலமைச்சர் பதவி பற்றி முடிவு செய்யவில்லை என்கிறாரே?   பதில்:- அது கூட்டமைப்பு அல்...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் : மக்கள் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதியின் பதில்கள்

  1: சிவலக்சன் வரதராஜா   கேள்வி :  உள்ளுராட்சித் தேர்தலால் பயனிருக்குமா? பதில் :   நிச்சயம் இருக்கும்! தலைவர்களுக்கும் அவர் தம் கட்சிக்கும்.   கூத்தாடியின் கொமன்ஸ்: இத்தால் அனைவர்க்கும் அறியத்தரு...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 37 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 37 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 36 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 36 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 35 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 35 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 34 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 34 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 33 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 33 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 32 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 32 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு

தூண்டில் - 31 | கேள்வி பதில்கள்

நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு கம்பவாரிதி பதிலளித்துவரும் கேள்வி பதில் தொடரில் 31 ஆவது வாரத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்விகளையும் அவற்றிற்கான சுவையான பதில்களையும் பிரசுரிக்கிறோம்.  கேட்போம்-சிந்திப்போம்-தெளிவோம்   நீங்களும் கலை, இலக்கியம்,...

மேலும் படிப்பதற்கு
Copyright © 2024 - உகரம் - All rights reserved.