அதிர்வுகள்

அதிர்வுகள் 10 | “அம்மா(க்)குழந்தை”

Aug 26, 2015 08:34 am

  உறவுகள் விசித்திரமானவை. ஒரு வீட்டுப்பிள்ளைகளை, ‘இவன் அம்மா பிள்ளை, இவன் அப்பா பிள்ளை’ என்று, கட்சி பிரித்துப்பார்ப்பதுவாய்  உறவுகளுக்குள் ஒரு வழக்கு இருக்கிறது. வீட்டுப்பிள்ளைகளை அறிமுகம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 09 | “சித்தம் தெளிய”

Aug 20, 2015 08:47 am

    வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ணா “ஹோட்டல்” முன் நிற்கிறேன். நேரம் இரவு எட்டு மணி. தூறல்களால் பூமிப்பெண்ணை மெல்லச் சீண்டத்தொடங்கிய வானம், உணர்ச்சி மிகுந்து மழையாய்க் கொட்டி, தன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 08 | "மிஸ்ரப் பிரபஞ்சம்"

Jul 16, 2015 06:39 am

    உச்சி வெயில், ஒரு நாள் மதியப் பொழுது, ஆண்டு நினைவில்லை. வீதியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். உச்சி வெயிலில் மனிதரில்லா வீதி,  நிலையாமை உணர்த்தித் தனித்துக் கிடக்கிறது. என் முன்னால் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 07 | கிருஷ்ணியின் காதல் !

Jul 09, 2015 10:01 pm

  - கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்- உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி! இந்த வார அதிர்வில், உங்களுக்குக் கிருஷ்ணியை அறிமுகம் செய்யப் போகிறேன். நீண்ட முகம், துருதுருக்கும் விழிகள், அவ் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 06 | செல் விருந்து காத்திருப்பார் !

Jul 01, 2015 08:26 am

  -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்- உலகம் விசித்திரமானது. உலகில் உள்ளோர் அதைவிட விசித்திரமானவர்கள். சுகம் தேட முயன்று துன்பம் காண்பதும், துன்பவாழ்க்கையில் இன்பம் பெறுவதும், இவ்விசித்திரத்தின் விளைவுகள். நம் நாட்டின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 05 | அந்த நாளும் வந்திடாதோ?

Jun 23, 2015 11:08 pm

உ உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அந்த மாற்றங்களுள் சிலவற்றால் நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. வேறு சிலவற்றால் தீமைகள் ஏற்படுகின்றன. இன்னும் சிலவற்றால் நன்மைகளும் தீமைகளும் ஏற்படுகின்றன. நம் நாட்டில் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்