சர்ச்சைக்களம்

பாவிகளை மன்னிப்பீராக! பகுதி 5: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 28, 2019 04:30 am

  (சென்றவாரம்) தாம் உயர்வென்று நினைத்த ஒரு கருத்தை, உலகத்தார்க்கு உபகரிக்க நினைப்பதில் கூடத் தப்பில்லை. பெரிய பிழை எதுவென்றால், அன்பையும் பொறுமையையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாவிகளை மன்னிப்பீராக!': பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 21, 2019 10:21 am

  (சென்றவாரம்) குறிப்பாகக் கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்த சில மதத்தலைவர்களும், அம்மதத்தைப் பின்பற்றுவோர் சிலரும்,  நம் பிரதேசத்தில் சிறுபான்மையினராக இருந்துகொண்டு, பெரும்பான்மை பலம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாவிகளை மன்னிப்பீராக!' -பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 14, 2019 05:27 am

  (சென்றவாரம்) இவர்களது இவ் இருநிலைப்பட்ட போக்கையும் அதன் நோக்கத்தையும், அரசாங்கமும் போராளிகளும் அறிந்திருந்தபோதும், அம்மதத்தாரின் உலகளாவிய விரிந்த அரசியல், பொருளாதாரம் சார்ந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

"பாவிகளை மன்னிப்பீராக!" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 06, 2019 12:39 pm

  உள்ளம் வருந்துகிறது. நாட்டில் நடக்கும் ஓர் பிழையைச் சுட்டிக்காட்டுவதற்காய், நான் எழுதத்தொடங்கிய கட்டுரையின் நோக்கத்தை, சிலர் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, கட்டுரைக்கும் எனக்கும் வேறு சாயம்பூச முற்படுகின்றனர். நிச்சயமாக …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாவிகளை மன்னிப்பீராக!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 29, 2019 07:31 pm

  உள்ளம் வருந்த இக்கட்டுரையை எழுதத் தொடங்குகிறேன். நாட்டினால் நான் ஒரு இலங்கையன். இனத்தினால் நான் ஒரு ஈழத்தமிழன். ஊரினால் நான் ஒரு யாழ்ப்பாணத்தான். சமயத்தினால் நான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

கவிதையா இது? -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Jul 19, 2019 11:42 pm

   ஈழத்துக் கவிஞர் சோ. பத்மநாதன் (சோ. ப) அவர்களின் 'கவிதைகள்' : விருந்தயர்தல் 1 & 2 அன்பின் கவிஞர் சோ.ப. அவர்கட்கு, தங்களின் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்