இலக்கியக் களம்

செங்கை பங்கயம்-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 15, 2021 01:11 pm

உயர் நாடொன்றின் சிறப்பை வர்ணிக்கப்புகும் புலவர்கள் பல்லாற்றானும் அந்நாட்டில் உள்ள அனைத்திலும், மலர்ச்சியைக் காட்ட முனைவர். வயல்கள், சோலைகள், ஆடவர், மகளிர் என, அனைவரினதும் நிறைநிலையை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சேருதும் அமளி': -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 08, 2021 02:33 am

உலகம் இறைவனின் ஒப்பற்ற படைப்பு. அவ் அற்புதப் படைப்பில் சிற்றின்பத்தைப் பொதித்து, அச்சிற்றின்பத்தினூடு பேரின்பத்தை விளக்கம் செய்கிறான் இறைவன். பேரின்பக் குறியீடே சிற்றின்பமாம். இஃது நம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முத்தமிழ்க்கம்பன்': பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 01, 2021 03:27 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயர் கம்பனின் காவியத்தில், முத்தமிழ்த்துறையின் மூன்றாவதான நாடகத்துறை பற்றிய, செய்திகளை இனிக் காண்போம். நாடகத்துறை கம்பன் காலத்தில், நடனக்கலையே நாடகக் கலையாய்க் கணிக்கப்பட்டமை, வெளிப்படை.  நடனக்கலையின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முத்தமிழ்க்கம்பன்': பகுதி 02-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 24, 2021 02:06 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் போற்றும் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர், முத்தமிழ்த்துறையின் இரண்டாவதான இசைத்துறை பற்றி, பதிவிடும் செய்திகளை இனிக் காண்போம். இசைத்துறை இசைத்துறை பற்றிய செய்திகள், காவியத்தின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முத்தமிழ்க்கம்பன்': பகுதி 01-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 18, 2021 02:40 am

உலகம் போற்றும் நம் தமிழ்மொழிக்கு, ஆதி அறியா அற்புதப் பெருமை உண்டு. ஆதி அறியா மொழியெனவே, அஃது அந்தமறியா மொழியாயும் நிலைக்குமாம். காலங் கடந்து நிலைத்தற்கான, தமிழ் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகம் யாவையும்':பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 10, 2021 04:15 pm

உலகம் செழித்தற்கு, தன் காவியம் காரணமாதல் வேண்டுமென, அருளால் காவியம் செய்யத் தலைப்பட்ட, கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் விரும்புகின்றான். உலகம் மங்கலமுற, மங்கலச் சொல்கொண்டு காவியம் தொடங்குதல் மரபு. ஒலியால் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்