கவிதை முற்றம்

கம்பன் சேவையால் காலம் வென்றவன்! -கம்பவாரிதி.இ ஜெயராஜ்-

Sep 16, 2021 01:09 pm

உ  ஐம்பது அகவை காணும் அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகத் தலைவர் கவிஞர் த.சிவசங்கர் அவர்களுக்கான பொன் விழா வாழ்த்துப் பா! உலகமெலாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'எங்களது வேல்முருகன் ஏறிநிற்கும் ஏற்றமிகு ரதம்ஓட வினைகள் ஓடும்'! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 04, 2021 02:28 pm

உலகமெலாம் காக்கின்ற நல்லூர்க் கந்தன்  ஒப்பற்ற திருவிழவும் வந்தால் மக்கள் நிலமதனை விண்ணாக்கி மகிழ்வர் தங்கள் நினைவெல்லாம் கந்தனது அழகுக் காக்கி பலபலவாய் விரதங்கள் பிடித்தே …

மேலும் படிப்பதற்கு

வாயிலிலே நின்றேனும் காண மாட்டா வறுமையினை என் சொல்வோம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 01, 2021 01:17 pm

உலகமெலாம் காக்கின்ற நல்லூர்க் கந்தன்  ஒப்பற்ற திருவிழவும் வந்தால் மக்கள் நிலமதனை விண்ணாக்கி மகிழ்வர் தங்கள் நினைவெல்லாம் கந்தனது அழகுக் காக்கி பலபலவாய் விரதங்கள் பிடித்தே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பொன்னதனைச் சுட்டாற் போல் பொலிந்து மீள்வாள்!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 10, 2021 08:55 am

உலகெங்கும் புகழ் கொண்ட பேச்சாளர் சகோதரி பாரதி பாஸ்கரின் உடல்நலக் குறை நீங்க வேண்டி அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகத்தார் பிரார்த்தித்து …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சலியாது கம்பனுக்காய்ப் பணிகள் செய்தோன்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 30, 2021 08:11 am

உளமதிர அடுத்தடுத்து அவலச் செய்தி  ஒவ்வொன்றாய் வருகிறதே விதியோ சொல்வீர்! நலமிகுந்த புதுவையிலே கம்பன் தொண்டில்  நாளும்தான் தனைத் தேய்த்து உழைத்த ஐயன் விலையதிலா உழைப்பாலே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நீளத்தான் புகழ் வளர்த்து நிமிர்ந்து நின்றான்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 29, 2021 12:33 pm

புகழ் பெற்ற மகாராஜா நிறுவனத்தின் தலைவரும் எமது கம்பன் கழகத்தின் ஆதரவாளருமான ஆர். இராஜமகேந்திரன் அவர்களின் மறைவையொட்டி கம்பவாரிதி அவர்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்