சர்ச்சைக்களம்

'பாவிகளை மன்னிப்பீராக!' -பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 14, 2019 05:27 am

  (சென்றவாரம்) இவர்களது இவ் இருநிலைப்பட்ட போக்கையும் அதன் நோக்கத்தையும், அரசாங்கமும் போராளிகளும் அறிந்திருந்தபோதும், அம்மதத்தாரின் உலகளாவிய விரிந்த அரசியல், பொருளாதாரம் சார்ந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

"பாவிகளை மன்னிப்பீராக!" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 06, 2019 12:39 pm

  உள்ளம் வருந்துகிறது. நாட்டில் நடக்கும் ஓர் பிழையைச் சுட்டிக்காட்டுவதற்காய், நான் எழுதத்தொடங்கிய கட்டுரையின் நோக்கத்தை, சிலர் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, கட்டுரைக்கும் எனக்கும் வேறு சாயம்பூச முற்படுகின்றனர். நிச்சயமாக …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாவிகளை மன்னிப்பீராக!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 29, 2019 07:31 pm

  உள்ளம் வருந்த இக்கட்டுரையை எழுதத் தொடங்குகிறேன். நாட்டினால் நான் ஒரு இலங்கையன். இனத்தினால் நான் ஒரு ஈழத்தமிழன். ஊரினால் நான் ஒரு யாழ்ப்பாணத்தான். சமயத்தினால் நான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

கவிதையா இது? -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Jul 19, 2019 11:42 pm

   ஈழத்துக் கவிஞர் சோ. பத்மநாதன் (சோ. ப) அவர்களின் 'கவிதைகள்' : விருந்தயர்தல் 1 & 2 அன்பின் கவிஞர் சோ.ப. அவர்கட்கு, தங்களின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வலம்புரி' புருஷோத்தமனுக்கு கம்பவாரிதி எழுதும் அறமடல்!

Apr 20, 2019 07:12 am

உ   அன்பின் புருஷோத்தமனுக்கு, வணக்கம், நலம் வேண்டிப் பிரார்த்திக்கிறேன்.   பத்துப் பாகங்களாக நீங்கள் எனக்கு எழுதிய தொடர் கடிதம் என் பார்வைக்கு வந்தது. முதலில் என்னைப் பற்றி …

மேலும் படிப்பதற்கு

கம்பவாரிதிக்கு 'வலம்புரி' புருசோத்தமன் எழுதிய அன்பு மடல்கள்: 27.03 - 09.04 /2019 (பத்துப் பாகங்கள்).

Apr 20, 2019 04:51 am

புருசோத்தமன் எழுதும் கம்பவாரிதிக்கு ஓர் அன்பு மடல் (பாகம் 1) பெருமைமிகு கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். தங்களின் பேச்சாற்றலால்,  ஈழத்தமிழினம் உலகப் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்