அதிர்வுகள்

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 5: 'சீனி மாமா' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jul 19, 2020 04:46 am

உங்களுக்கு இக்கட்டுரை சம்பந்தமாய் ஒரு செய்தியைச் சொல்ல வேண்டும். முக்கியமான அச்செய்தி உங்கள் மனதைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், இக்கட்டுரையின் நிறைவில் அச்செய்தியைச் சொல்லலாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 4: 'பிறப்பொக்கும்...' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jul 12, 2020 03:10 am

உயர்வு, தாழ்வு எனும் பேதங்கள் நீங்க வேண்டும் என்பது, உயர்ந்தோர் அனைவரதும் ஒருமித்த கருத்தாகும். நம் தமிழ்ப்புலவர்களிலும் வள்ளுவர், கம்பர், பாரதியெனப் பலரும், அக்கருத்தை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 3: 'குப்பாயி' -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Jul 05, 2020 11:36 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள். எத்தனை வயது முதல் உங்கள் ஞாபகத்தில் பதிவாகியிருக்கின்றன? உங்கள் அனுபவம் எப்படியோ தெரியவில்லை.  எனக்கு 2, …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 2: 'கேளுங்கள் தரப்படும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jun 28, 2020 02:41 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் இறைவனின் படைப்பு. வெளிப்படையான இவ் உண்மையைக் கூடப் பலர் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள் இல்லை. கையளவும் இல்லாத தம்முடைய புத்தியினால், கடலளவையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jun 21, 2020 10:37 am

உலகம் மிகவிசித்திரமானது! படைப்பு இரகசியத்தை எவராலும், முழுமையாய்ப் புரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை. அறிவாளியாய்த் தன்னைத்தான் நினைக்கும் மனிதன், கடவுளிடம் தோற்றுப் போகும் இடம் இது தான். இவ் உலகத்தின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"வாழ்க்கை கிரிக்கெட்" -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Nov 10, 2019 03:01 am

  உள்ளம் சற்றுச் சோர்ந்திருந்தது. தொலைக்காட்சியின் முன் உட்கார்ந்திருந்தேன். மனம் ஒருநிலைப்படாததால் எண்ணங்கள் எங்கோ இருக்க, கண்கள் மட்டும் தொலைக்காட்சியில். ஒருப்படாத மனத்தின் இயல்பால், விரல்கள் 'றிமோட்' மூலம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்